Onderzoek kunst en kunde vrijeschoolonderwijs op afstand

03 juli 2020 Nieuws
Foto: Freek Zwanenberg, Bureau Jeugd & Media
Foto: Freek Zwanenberg, Bureau Jeugd & Media

In opdracht van vrijeschoolbesturen in het primair en voortgezet is BVS-schooladvies samen met Bureau Jeugd en Media een onderzoek gestart naar de kunst en kunde van vrijeschoolonderwijs op afstand. Daarbij wordt samengewerkt met de Vereniging van vrijescholen.

In het onderzoek wordt gekeken naar de wijze waarop scholen hun afstandsonderwijs hebben vormgegeven en worden inspirerende voorbeelden verzameld die zijn ontwikkeld tijdens de Coronacrisis. Leraren worden geïnterviewd over hun ervaringen en vondsten. Die worden verzameld en gerubriceerd naar leeftijdsfase aangeboden op de vrijeschoolwiki, zodat leraren in de toekomst inspiratie kunnen halen uit de geleerde lessen in het verleden.

Daarnaast wordt geïnventariseerd welke digitale tools zijn ingezet tijdens het afstandsonderwijs en wat de ervaringen hiermee zijn. Deze inzichten kunnen nuttig zijn bij het organiseren van afstandsonderwijs wanneer dit weer noodzakelijk is in de toekomst.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen roepen we nog meer leraren op om mee te doen! - Elard Pijnaken, directeur BVS schooladvies

Oproep: leraren doe allemaal mee!

Het onderzoek is in volle gang en veel leraren doen al mee. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen roepen we nog meer leraren van de vrijeschool op om de vragenlijsten in te vullen. Er zijn aparte vragenlijsten beschikbaar voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de vrijeschoolbesturen en in september is de publicatie beschikbaar op de website van de Vereniging van vrijescholen.

Een ramp, een revolutie of iets daar tussenin?

Freek Zwanenberg, die één van de onderzoekers is die meedoet namens Bureau Jeugd en Media, is al tijden actief op het snijvlak van de vrijeschool en digitalisering. Hij ziet al jaren veel verschillen tussen vrijescholen onderling als het gaat om de inzet van digitale tools en computers. Zo zijn er vrijescholen die niet veel moeten hebben van schermen, maar toch sterk bezig zijn met zaken als mediawijsheid. Maar er zijn ook scholen die juist vanuit een eigen pedagogische visie een hele leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld hebben.

Ook vrijescholen moesten razendsnel noodgedwongen omschakelen naar lesgeven op afstand - Freek Zwanenburg, onderzoeker

Zwanenberg schrijft in zijn blog voor Bureau Jeugd en Media dat 'de visie van de vrijeschool op veel plekken al aan het veranderen was', én dat er veel vrijescholen waren die 'razendsnel noodgedwongen moesten omschakelen naar onbekende vormen van lesgeven op afstand'.

De grote vraag is nu: hoe is dat gegaan? Hoe hebben vrijescholen het afstandsonderwijs vormgegeven? Welke digitale tools zijn ingezet en wat vonden leraren daarvan? Wat is grandioos mislukt en wat waren juist inspirerende vondsten? En in hoeverre heeft het afstandsonderwijs een blijvende plek gekregen binnen het vrijeschoolonderwijs? Dat moet het onderzoek nu gaan uitwijzen.

Meer weten?

Geïnteresseerden die meer willen weten over dit onderzoek kunnen contact opnemen met Elard Pijnaken, directeur van BVS-schooladvies.