Scholen: controleer op loden leidingen!

12 februari 2020 Nieuws

Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen. De Vereniging van vrijescholen schaart zich achter de oproep die de PO-Raad eerder deed aan alle schoolbesturen om te controleren op het loodgehalte in het water dat uit de kraan komt op hun scholen.

Sinds 1960 is het verboden om lood te gebruiken in toe- en afvoer van drinkwater. Bij scholen van vóór 1960 bestaat de kans zij nog loden leidingen hebben. Dat is een punt van zorg. Langdurige loodinname heeft namelijk effect op de hersenontwikkeling, met name bij kinderen.

Utrecht en Rotterdam

In Utrecht en Rotterdam controleert de gemeente zelf op grote schaal de aanwezigheid van lood. In Utrecht heeft een eerste controle op gebouwen voor 1960 inmiddels uitgewezen dat er bij zes scholen een verhoogde concentratie lood in het water is aangetroffen. Waar nodig onderneemt de gemeente actie. Wat dat precies inhoudt, is nog onbekend.

Indien er op een school loden leidingen worden aangetroffen is het advies om het water niet meer te gebruiken als drinkwater. Gebruik alleen vers water uit flessen, ook voor het zetten van koffie en thee.

Verantwoordelijkheid complex

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het vervangen van loden leidingen de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het pand. Maar het eigenaarschap van schoolgebouwen is een ingewikkelde constructie. De gemeente is namelijk economisch eigenaar terwijl het schoolbestuur de juridische eigenaar is. Schoolbesturen moeten daarom, in goed overleg met de gemeente, loden leidingen zo snel als mogelijk te vervangen.

Bron artikel: PO-Raad