Post-hbo opleiding Voortgezet Vrijeschool Onderwijs geregistreerd!

18 december 2017 Persberichten

Het Centrum onderwijs & innovatie van de Hogeschool in Leiden heeft in samenwerking met de Vereniging van vrijescholen en het Platform Vrijescholen Voortgezet Onderwijs een post-hbo opleiding ontwikkeld voor docenten die zich de vrijeschool pedagogiek- en didactiek eigen willen maken en zich verder willen verdiepen in hun vakmanschap: het vormgeven van vrijeschoolonderwijs en docentschap in de 21e eeuw. Afgelopen week is deze post-hbo opleiding officieel geregistreerd door het Centrum van Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Met deze registratie is de opleiding een post-hbo opleiding die in heel Nederland wordt erkend. In september is de eerste groep docenten gestart met de post-hbo opleiding. Zij zullen aan het einde van het studiejaar de eerste diploma’s in ontvangst nemen.

Werk je op een vrijeschool in het voortgezet onderwijs en ben je benieuwd naar deze opleiding? Bekijk het filmpje hieronder of ga meteen naar de website voor meer informatie en om je aan te melden.