Ruimte voor vrijeschoolonderwijs in België

06 september 2022 Nieuws

Collega’s van de Vlaamse vrijescholen meldden recent een belangrijke uitspraak van het Belgische Grondwettelijk Hof. De uitspraak impliceert meer ruimte voor het vormgeven van onderwijs en een minder dwingend keurslijf in eindtermen en toetsen. Want, zo stellen zij: “Wij beschouwen dit arrest als een bijzonder belangrijk maatschappelijk signaal ten voordele van de gekwalificeerde en autonome leerkracht.

Leerkrachten kunnen nu eindelijk weer de ruimte krijgen om vanuit eigen motivatie en professionaliteit de onderwijsleerpraktijk met de leerlingen vorm te geven. Dit betreft volgens het arrest niet alleen de methodes die gebruikt worden, maar ook de inhoud van het onderwijs. Vanuit eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid streven de leerkrachten ernaar iedere leerling zo ver mogelijk te krijgen in de ontwikkeling van zijn competenties op basis van kennis, vaardigheden en attitudes.

Ook voor het Nederlandse onderwijsveld is onderstaande interpretatie van de uitspraak belangrijk. Met als kernpunten:

  • Een zeer uitgebreide set competenties is geen garantie voor onderwijskwaliteit
  • Leerkrachten moeten weer ruimte en vertrouwen krijgen
  • De focus van het onderwijs moet liggen op het ontwikkelen van competenties en niet alleen op kennis

Meer over dit onderwerp kun je hier lezen.