Veel nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs van start dit schooljaar

03 november 2017 Persberichten

Dit schooljaar zijn bovengemiddeld veel nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs van start gegaan. Zo startten nieuwe vrijescholen in het basisonderwijs in Oss en Castricum en ook in Hilversum en Rotterdam Nesselande kunnen leerlingen nu vrijeschoolonderwijs genieten. In het voortgezet onderwijs in Deventer startte een een leerroute geïnspireerd op de vrijeschoolprincipes met maar liefst 78 leerlingen en vandaag is de nieuwe brede VMBO Vrijeschool de Kaap in Rotterdam officieel geopend. De Vereniging van vrijescholen feliciteert alle nieuwe locaties en wenst hen een mooi en vruchtbaar eerste schooljaar toe.

Belangstelling vrijescholen neemt toe

De belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs neemt een vlucht. De afgelopen jaren startten steeds enkele nieuwe vrijeschool-locaties per schooljaar. Dit jaar zijn dat er bovengemiddeld veel. Ook andere initiatiefnemers voor nieuwe vrijescholen die nog niet gestart zijn, staan te trappelen om te beginnen. De afgelopen jaren zag de Vereniging van vrijescholen tientallen initiatiefgroepen ontstaan verspreid over het hele land.

“We merken dat ouders en leerlingen steeds vaker verschillende vormen van onderwijs naast elkaar leggen en een bewuste afweging maken. Zij willen iets te kiezen hebben in het onderwijs en gaan niet langer standaard naar de school in de buurt. Ouders willen dat hun kind gezien wordt in de hele ontwikkeling. De onderwijsvisie van de vrijeschool gaat precies daarover: aandacht voor de brede persoonsvorming”, zo verklaart Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, de enorme aandacht voor de vrijeschool.

Telgegevens

Vrijescholen groeien de laatste jaren sterk. De nieuwe telgegevens van het aantal leerlingen op vrijescholen worden bekendgemaakt in de Staat van het Vrijschoolonderwijs, een publicatie van de Vereniging van vrijescholen die begin 2018 verschijnt.