Vereniging presenteert zeven strategische aandachtsgebieden

02 juli 2021 Nieuws

Op de ledenvergadering in juni presenteerde de Vereniging van vrijescholen een nieuw strategisch plan voor de komende jaren. Daarin zijn zeven gebieden beschreven, waarvoor de Vereniging de komende jaren bijzondere aandacht zal hebben. Het plan werd door de leden aangenomen en wordt in een dossier op de website verder toegelicht. Daarin zullen de komende jaren de ontwikkelingen rond de volgende aandachtsgebieden te volgen zijn:

  • Onderwijskwaliteit & -ontwikkeling
  • Diversiteit & toegankelijkheid
  • Antroposofische identiteit
  • Merkwaarde & naamsbescherming
  • Vrijeschoolonderwijs 0-18 jaar
  • Toename aantal vrijeschoolleraren
  • Vrijheid van onderwijs

Voorzitter Laurens Knoop over de nieuwe visie en strategie:

Het gaat goed met de vrijescholen in Nederland. We geven ruimte aan meer dan 30.000 leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen jaren verder toegenomen en de populariteit en het bereik van het vrijeschoolonderwijs is groter dan het ooit was.

De Vereniging blijft in beweging, met haar ogen op de sterren en met haar voeten op de grond!

Die belangstelling komt ook met een verantwoordelijkheid. Naar onszelf en de wereld om ons heen. Laten we ons steeds opnieuw afvragen: waarom doen we wat we doen? En concreter: wat staat ons samen de komende jaren te doen? Daarvoor hebben we met de leden een mooi plan uitgewerkt, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor de toegankelijkheid van de vrijeschool. Een school die voor ieder kind in de samenleving bereikbaar wil zijn. Ook blijven we continu zoeken naar ruimte voor de vrijeschool. Of het nu gaat om de doorlopende leerlijn, digitale geletterdheid, eigentijds onderwijs, de aanpak van het lerarentekort, stichtingsruimte voor vrijescholen รณf de vrijheid van de onderwijs! Deze en andere thema's staan beschreven in ons nieuwe plan. Met een titel in navolging van Theodoor Roosevelt. De Vereniging blijft in beweging, met haar ogen op de sterren en met haar voeten op de grond!

Actief op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Vereniging!