Vereniging verwelkomt Linda Scheeres in het bestuur

15 juli 2021 Nieuws

Linda Scheeres, verbonden aan de Zeister Vrijeschool (primair onderwijs), is recent toegetreden tot het bestuur van de Vereniging. Zij neemt daarin de rol over van Harry Gubbels, die zijn twee termijnen inmiddels heeft volbracht. Tijdens de ALV in juni was er aandacht voor deze bestuurswissel met een afscheid en een welkom.

Leerling, ouder, toezichthouder, locatieleider en nu bestuurslid

Linda Scheeres zat als leerling op de vrijeschool in Rotterdam, werd daarna opgeleid tot docent muziek en werkte een tijd in het hoger kunstonderwijs. Als ouder is zij al ruim 10 jaar betrokken bij de Vrijeschool Utrecht én zij is één van de initiatiefnemers van Waldorf Utrecht, een florerende middelbare vrijeschool. De afgelopen 6,5 jaar was zij lid van de Raad van Toezicht bij SGVVS, een bestuur van drie vrijescholen in het voortgezet onderwijs en een vrijeschool in het speciaal onderwijs. Sinds twee jaar leidt zij één van de locaties van de Zeister Vrijeschool. Vanuit deze betrokkenheid in het primair onderwijs neemt zij deel aan het bestuur van de Vereniging.

Hart voor onderwijs, hoofd op orde, handen uit de mouwen.

Linda Scheeres: 'Bij de Vereniging ben ik graag betrokken, omdat ik in verbinding wil blijven met ontwikkelingen op het snijvlak van vrijeschool, onderwijs en samenleving. En daarbij te zoeken naar de wisselwerking met de praktijk op school. De Vereniging van vrijescholen is voor mij een inspirerende omgeving waar ik mijzelf verder kan ontwikkelen, en waar ik tegelijk mijn ervaring en expertise beschikbaar kan stellen voor de ontwikkeling van anderen en onze vrijescholen. Ik kijk uit naar onze samenwerking de komende jaren!

Huidige samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door vijf bestuursleden, bestaande uit een externe voorzitter, twee schoolleiders en twee bestuurders uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Met het toetreden van Linda Scheeres is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Laurens Knoop, voorzitter
  • Linda Scheeres, bestuurslid (school in primair onderwijs)
  • Peronnik Veltman, bestuurslid (bestuur in primair onderwijs)
  • Gijs van Lennep, penningmeester (school in voortgezet onderwijs)
  • Wiebe Brouwer, secretaris (bestuur in voortgezet onderwijs)