Vrijescholen blijven groeien, iedereen is welkom!

26 februari 2019 Persberichten

De vrijeschool groeide het afgelopen jaar met 4,4% tot bijna 29.000 leerlingen, terwijl het onderwijs landelijk te maken heeft met een lichte krimp. Ruim 1.200 leerlingen méér volgen dit jaar vrijeschoolonderwijs. Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen.

Deze toename past in het beeld van de afgelopen jaren. Ten opzichte van 2011 kwamen er ruim 8.300 leerlingen bij en sinds 2013 startten op 22 plaatsen in Nederland nieuwe locaties waar vrijeschoolonderwijs gegeven wordt.

Kleurrijk onderwijs midden in de samenleving

Deze groei zet de vrijeschool midden in de samenleving. Op steeds meer plekken door heel Nederland wordt vrijeschoolonderwijs aangeboden en een steeds bredere doelgroep is geïnteresseerd. Een onderzoek van de Vereniging van vrijescholen liet eerder zien dat de ouders van ruim 78% van alle kleuters die instromen zelf niet op de vrijeschool hebben gezeten. Ook in het voortgezet onderwijs komt de instroom van leerlingen voor 65% van niet-vrijescholen, zo bleek uit een inventarisatie eind 2018.

Nieuwe vrijescholen sinds 2013
Sinds 2013 startten op 22 plaatsen in Nederland nieuwe locaties waar vrijeschoolonderwijs gegeven wordt.

Op sommige plekken bedient de vrijeschool een relatief ‘witte’ leerlingenpopulatie van gemiddeld hoogopgeleide ouders. Vrijescholen in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zetten juist in op een diverse leerlingenpopulatie als afspiegeling van de lokale samenleving. Ook zijn er initiatieven voor nieuwe vrijescholen die bewust kiezen voor intercultureel vrijeschoolonderwijs.

Ons kleurrijke vrijeschoolonderwijs is er voor iedereen, de deuren staan wagenwijd open!

“Vrijescholen die een eenzijdige doelgroep bedienen kiezen daar niet bewust voor. Het past juist in de visie van de vrijeschool om midden in de samenleving te staan. We willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en in verbinding staan met elkaar, de ander en samenleving. We vinden het fantastisch dat steeds meer ouders en leerlingen ons weten te vinden. Ons kleurrijke onderwijs is er voor iedereen, de deuren staan wagenwijd open!”, zo stelt Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen.

Ouders kiezen voor de vrijeschool

Ouders en leerlingen kiezen steeds vaker voor vrijschoolonderwijs. Uit onderzoek en berichten van vrijescholen blijkt dat ouders en leerlingen steeds vaker op zoek zijn naar scholen met een bredere visie op onderwijs, waarin de nadruk ligt op de hele persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Thema's