Vrijescholen in Amsterdam willen dit jaar van start met het Kairos Tienercollege

10 februari 2020 Nieuws   Vrijescholen
Kairos College: leerlingen zijn bezig met houtbewerking
Kairos College: leerlingen zijn bezig met houtbewerking

Vrijescholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam willen vanaf 1 augustus 2020 van start met het Kairos Tienercollege. Vrijeschool Kairos (PO), Geert Groote College Amsterdam (VO) en Stichting Kairos College (VO) zetten daarmee samen in op het eerste tienercollege voor vrijeschoolonderwijs in Nederland.

Samenwerking

In 2019 is het Kairos College gestart als ouderinitiatief zonder overheidssteun. Het was de ambitie om vrijeschoolonderwijs toegankelijk te maken voor meer leerlingen en in een kleinschalige setting te werken aan het vrijeschoolonderwijs van de 21​ eeuw. De mogelijkheid om als Tienercollege, in een samenwerking tussen Vrijeschool Kairos en Geert Groote College, een duurzame plek in het Amsterdamse onderwijsaanbod te krijgen, past binnen deze gedachte. Juist het werken vanuit een doorlopende lijn van basisschool naar voortgezet onderwijs, en het bereikbaar maken van kleinschalig vrijeschoolonderwijs voor alle ouders, stonden daarin centraal.

Door intensieve samenwerking tussen Vrijeschool Kairos en het Geert Groote College maken we het voor een groep leerlingen mogelijk om geleidelijk de overstap van PO naar VO te zetten.

Coralie Pluut, Rector Geert Groote College, is blij met deze nieuwe ontwikkeling. “Het Vrijeschoolonderwijs groeit sterk. Ook in Amsterdam komen er jaarlijks meer plekken bij voor basisschoolleerlingen. Met deze kleinschalige nevenvestiging komt er ook voor het VO meer vrijeschoolonderwijs beschikbaar. Door intensieve samenwerking tussen Vrijeschool Kairos en het Geert Groote College maken we het voor een groep leerlingen mogelijk om geleidelijk de overstap van PO naar VO te zetten.”

De lijn die we inzetten in het PO kan worden voortgezet in het VO.

Sascha Holthaus, directeur van Vrijeschool Kairos: “De lijn die we inzetten in het PO kan worden voortgezet in het VO. Zo werken we met:

  • Heterogene klassen in klas 7, 8 en 9 (klas 1, 2 en 3 van het VO) voor leerlingen met vmbo-t, havo en vwo-advies
  • Een doorlopende leerlijn 0-18 jaar
  • Een zachte overgang van PO naar VO in een kleine school

Voor leerlingen van Vrijeschool Kairos is dit wat ze al gewend zijn. De ervaring is dat leerlingen die instromen na groep 8 van een andere basisschool ook heel snel gewend zijn."

Voor een goede aansluiting met Vrijeschool Kairos zal ook het Tienercollege gevestigd worden in Amsterdam Noord. De exacte locatie wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.

Meer weten?

Voor geïnteresseerde leerlingen en ouders is er een informatiemiddag op 13 februari 2020 tussen 15.30-16.30 uur. Voor het aanmelden en voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op de website van het Kairos College.