Vrijescholen onderzoeken nieuwe opleidingsvarianten

12 november 2018 Nieuws

Stichting Pallas en Stichting Athena, die samen 32 vrijescholen in het primair onderwijs vertegenwoordigen, hebben van het Arbeidsmarktplatform PO financiële middelen beschikbaar gesteld gekregen om nieuwe opleidingsvarianten voor vrijeschoolonderwijs te ontwikkelen. De stichtingen zien graag op meer plaatsen in het land opleidingen voor leraren die willen werken op de vrijeschool.

Interesse in vrijeschool vergroot vraagstuk

Vrijescholen hebben net als veel andere scholen in Nederland te maken met een oplopend lerarentekort. Formaties komen nu nog rond, maar er zijn volop uitdagingen. Door de toenemende interesse in vrijeschoolonderwijs hebben vrijescholen nóg meer leraren nodig de komende tijd. In Nederland is op dit moment slechts één vrijeschoolpabo, aan de Hogeschool Leiden, die studenten opleidt tot vrijeschoolleerkracht. Deze pabo is vanwege de locatie in het westen van het land niet voor alle studenten in Nederland goed te bereiken. Bovendien gaan nieuwe leraren vaak in de omgeving van de vrijeschoolpabo aan het werk. Daarmee wordt een groot deel van de vrijescholen in Nederland niet bediend.

Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. En is kennismakelaar voor scholen in het primair onderwijs bij hun arbeidsmarkt- en HRM. Met de tegemoetkoming aanpak lerarentekort ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en pabo’s bij een regionale aanpak van het lerarentekort.

Regiegroep lerarentekort

In 2018 heeft de Verenging van vrijescholen een regiegroep opgericht die zich bezighoudt met specifieke vraagstukken over het lerarentekort op vrijescholen. De ontwikkeling van nieuwe opleidingsvarianten is één van de pijlers. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw loket voor werk en opleiding, waarmee potentiële vrijeschoolleraren op een effectieve wijze begeleid kunnen worden naar een baan op de vrijeschool of naar het juiste opleidings- of omscholingstraject. Het loket, waarop kandidaten ook persoonlijk advies kunnen aanvragen, gaat in januari van start.