Vrijescholen werken aan pedagogisch-didactisch kompas

22 maart 2021 Nieuws
Illustratie: Melissa Capel
Illustratie: Melissa Capel

Vrijescholen werken samen aan een nieuw pedagogisch-didactisch kompas, waarin de visie achter het vrijeschoolonderwijs beschreven wordt. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als: 'hoe kijken we naar het onderwijs en naar de leerling?' en 'waarom doen we wat we doen?'

Langs acht uitgangspunten wordt de basis van het vrijeschoolonderwijs uiteengezet. De eerste drie uitgangspunten van het kompas staan nu beschreven op de website van de Vereniging van vrijescholen. De andere vijf punten worden de komende periode verder uitgewerkt.

Waarom een vrijeschoolkompas?

De vrijeschool heeft een aantrekkingskracht op een steeds grotere groep in de samenleving. Het aantal leerlingen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Veel mensen ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Toch is de visie achter het vrijeschoolonderwijs voor velen (gedeeltelijk) onbekend. Waarom werken wij zoals we werken en hoe vertaal je de kernbegrippen van de uitgangspunten van de vrijeschool naar de praktijk?

Veel (startende) leraren en ouders komen deze vragen tegen. Een actueel document dat leraren helpt om eigen antwoorden te formuleren op deze vragen ontbreekt nog. Omdat het zonde zou zijn als waardevolle delen van de visie verloren zouden gaan of als gewoontes voortgezet worden zonder dat mensen nog weten waarom, is dit pedagogisch-didactisch kompas in het leven geroepen.

Werkgroep

Een groep van vier auteurs die ruime ervaring heeft met lesgeven in de onder- en bovenbouw van de vrijeschool, werkt aan de invulling van het kompas. Onder supervisie van het lectoraat aan de Hogeschool Leiden en schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet vrijeschoolonderwijs verzamelen zij informatie en schrijven zij de teksten.

In acht uitgangspunten beschrijven de auteurs de onderwijsvisie van de vrijeschool, die gebaseerd is op de antroposofie. Zij geven daarbij handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak.

Het vrijeschoolkompas is een levend document, dat inspiratie kan bieden en richting kan geven. Deel het kompas met collega's in het vrijeschoolonderwijs en met geïnteresseerde ouders. Er is ook een flyer beschikbaar voor scholen. Heb je vragen of opmerkingen óf wil je graag contact opnemen met de werkgroep van het kompas? Stuur dan een e-mail naar de Vereniging van vrijescholen.