40% méér studenten voor de Vrijeschool Pabo in Leiden

12 februari 2020 Nieuws   Opleidingen
Foto: Aula van de Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden
Foto: Aula van de Vrijeschool Pabo aan Hogeschool Leiden

Dit studiejaar startte de Vrijeschool Pabo aan de Hogeschool in Leiden met bijna 40% méér studenten, dan het jaar daarvoor. Het aantal voltijdstudenten nam toe met 35%, maar de grootste toename zat met 42% in het aantal deeltijdstudenten. Dat blijkt uit navraag bij de faculteit Educatie van de Hogeschool in Leiden.

Sinds 2011 kennen we een forse toename van het aantal leerlingen en komen er ieder jaar nieuwe vrijescholen bij. Dat betekent dat we óók meer leraren moeten opleiden.

De Vereniging van vrijescholen is blij met deze toename. Voorzitter Rian van Dam: "Het vrijeschoolonderwijs groeit in zijn geheel: sinds 2011 kennen we een forse toename van het aantal leerlingen en komen er ieder jaar nieuwe vrijescholen bij. Dat betekent ook dat we meer leraren nodig hebben én moeten opleiden. Ook al zijn we er nog lang niet, dit nieuws is een fantastische opsteker".

Flexibel deeltijdonderwijs ontzettend belangrijk

Vorige week bracht de Vereniging Hogescholen het bericht naar buiten dat de Pabo's landelijk met 9,5% groeiden in vergelijking met het voorgaande jaar. Mooi nieuws ten aanzien van het oplopende lerarentekort.

Daarom is het zo belangrijk dat hogescholen ook werk maken van flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten”.

Voorzitter Maurice Limmen maakte direct een kanttekening: “We moeten wel beseffen dat deze studenten pas over vier of vijf jaar aan het werk gaan als leerkracht, dus daarmee lossen we het acute probleem waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op. Daarom is het zo belangrijk dat hogescholen ook werk maken van flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten”.

En dat is precies waar de Vrijeschool Pabo en Hogeschool Leiden de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest: de ontwikkeling van meer opleidingsvarianten, meer maatwerk en slimme, nieuwe samenwerkingen. Zo is de flexibele deeltijdopleiding erg in trek, er startte een verkorte deeltijdopleiding voor docent euritmie en dans, er werd in samenwerking met de HAN een nieuwe minor vrijeschoolonderwijs ontwikkeld die deze maand van start ging én recent kwam er een subsidie tot stand voor de nieuwe opleidingsvorm Samen Opleidend Leren. Een nauwe samenwerking tussen de Vrijeschool Pabo, het lectoraat van het vrijeschoolonderwijs en zeven vrijescholen verspreid over Nederland. Met als doel veel meer in de praktijk op te leiden.

Vacatures en opleidingen op een rij

De Vereniging van vrijescholen heeft het afgelopen jaar alle informatie over vrijeschoolopleidingen en openstaande vacatures op vrijescholen gebundeld en op de website geplaatst. De informatie is te vinden via het Loket Werk en Opleiding en via de Vacaturebank vrijeschoolonderwijs.

Mini symposium: aanpak lerarentekort op de vrijeschool

Opleiders en vrijescholen werken samen aan vraagstukken rond het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. De Vereniging van vrijescholen heeft daarvoor een speciale regiegroep. Op initiatief van deze groep vindt op 24 maart aanstaande een mini-symposium plaats over het lerarentekort op de vrijeschool. Samen met schoolleiders, HR professionals en leraren wordt onderzocht welke innovatieve manieren er zijn om leraren op te leiden, te werven en te behouden.