Nieuwe opleiding voor onderwijsassistenten vrijeschool in de maak

05 februari 2020 Nieuws   Opleidingen

Vanaf september 2020 gaat een nieuwe opleiding van start voor iedereen die als onderwijsassistent wil werken op de vrijeschool. De opleiding, die wordt verzorgd door School-vAK en is specifiek gericht op het vrijeschoolonderwijs. Al tijdens de opleiding gaan deelnemers aan het werk op een vrijeschool. Na afloop van de opleiding kunnen zij als onderwijsassistent aan de slag of doorstromen naar de (Vrijeschool) pabo.

Deze unieke opleiding is interessant voor mensen die zich aangetrokken voelen tot het vrijeschoolonderwijs en hierin willen werken. De opleiding kan ook gebruikt worden als opstapje voor de pabo. De opleiding is toegankelijk voor huidige medewerkers van de vrijescholen, ook voor reeds aangestelde onderwijsassistenten, voor zover zij nog geen afgeronde opleiding als onderwijsassistent hebben.

Opbouw opleiding

Het gaat om een bbl-opleiding, wat betekent dat studenten één dag in de week naar school gaan en minimaal 20 uur per week in de praktijk werken en leren. Voor ongeveer 80% van de studie wordt er gewerkt en de resterende tijd worden lessen gevolgd op school. Het gaat dus vooral om leren door ‘te doen’.

De school waar de student gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat er taken uitgevoerd kunnen worden die bij de opleiding horen. Op het leerbedrijf worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd die bij de opleiding horen en worden praktijkexamens gedaan.

Lespakket

Er wordt een breed lespakket aangeboden rond de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er zijn algemene vakken en beroepsgerichte vakken. Zo zijn er de lessen pedagogiek, didactiek, sociale communicatie en activiteitenlessen, zoals drama en sport & spel. Ook zijn er algemene vakken, als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Ná de opleiding

Deelnemers studeren na twee jaar af als onderwijsassistent en ontvangen daarmee een mbo 4 diploma. Zij kunnen daarna aan de slag in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het mbo. Een vervolgstudie op het hbo is ook mogelijk. Zo kan er doorgestroomd worden naar de opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de Vrijeschool Pabo of andere lerarenopleidingen.

Iets voor jou?

Lees alles over deze opleiding op de website van School-vAK! Meld je daar aan en laat je informeren over de leerarbeidsplaatsen die vrijescholen beschikbaar stellen.