Vrijeschool oprichten

Vrijeschool oprichten

De vrijeschool staat in de belangstelling. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Steeds vaker nemen ouders het initiatief om nieuwe vrijescholen op te richten. Bijvoorbeeld omdat vrijescholen wachtlijsten hebben en soms omdat er nog geen vrijeschool in de buurt is. Bij de oprichting van een nieuwe vrijeschool komt veel kijken. Daarom heeft de Vereniging van vrijescholen een handreiking opgesteld.

Deze handreiking laat zien wat er allemaal komt kijken bij het oprichten van een nieuwe vrijeschool in welke vorm dan ook en het geeft inzicht in de haalbaarheid. De handreiking betreft een richtlijn en geen verplicht stappenplan. Ieder initiatief is anders, iedere initiatiefgroep heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, iedere situatie is anders door regionale en gemeentelijke verschillen. Het document vat samen wat andere initiatiefgroepen en scholen hebben geleerd van hun traject. Het document is gebaseerd op ervaringen van vrijescholen met rijksbekostiging en is ook bedoeld voor deze doelgroep.

Aanvragen

De handreiking wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan initiatiefgroepen en aan vrijescholen in Nederland die voornemens zijn t.z.t. lid te worden van de Vereniging van vrijescholen. Bij verzending naar het buitenland worden de verzendkosten in rekening gebracht.
Het inkijkexemplaar geeft u een beeld van de inhoud van het document. U kunt één of meerdere (maximaal 4) exemplaren aanvragen bij de Vereniging van vrijescholen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.