Vacature

Bestuurder | Utrecht

Bestuurder
FunctieBestuurder
LocatieUTRECHT
,
LocatieUtrecht
,
LocatieUTRECHT
Sluitingsdatum13 mei

De Vrije School Utrecht Coöperatief heeft een vacature voor een bestuurder voor 0,4fte.

De Vrije School Utrecht Coöperatief bestaat uit 2 scholen, De Vrije School Utrecht met de hoofdlocatie in het centrum en een tweede locatie aan de Maliebaan en De Vrije School Leidsche Rijn in Utrecht-West. Het zijn groeiende en inspirerende scholen waar het fijn werken is. De groei heeft geleid tot het besluit om de bestuursstructuur anders in te gaan richten met ingang van het komende schooljaar.

De Vrije School Utrecht Coöperatief heeft een bijzondere organisatiestructuur in de vorm van een medewerkerscoöperatie. De leerkrachten en medewerkers met een vast dienstverband zijn mede-eigenaren van het primaire proces. De Grote Algemene Leden Vergadering (GALV) van de coöperatie wordt hét besluitvormingsorgaan. De GALV komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen om het beleid vast te stellen dat voorbereid is door de bestuurder in samenspraak met medewerkers en schoolleiding en met input vanuit de drie locaties. Met de groei van de school en alle hectiek die dit met zich meebrengt vraagt het besturen en het eigenaarschap om herdefiniëring.

Opdracht aan de nieuwe bestuurder is deze groei maximaal te faciliteren. Hij/zij is de spil in het hoe en wat van onze veranderende organisatie. Hij/zij gaat samen met het team, schoolleiding, ouders en andere belanghebbenden de uitdagingen aan die hierin spelen. Dat vraagt wat van het organiserend en verbindend vermogen.

De bestuurder schept vertrouwen en ruimte binnen onze open werkomgeving. Hij/zij geeft op inspirerende wijze richting binnen de kaders van de GALV, enthousiasmeert leden van de coöperatie en is toegankelijk. De bestuurder maakt werk van presentatie en communicatie, zowel intern als extern en is zichtbaar op de scholen en in het netwerk. De bestuurder is dienstbaar aan de GALV.

Functie bestuurder
De bestuurder vormt het bestuur van De Vrije School Utrecht Coöperatief en is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, personele en financiële bedrijfsvoering van de coöperatie. De GALV en de bestuurder vormen naar de Medezeggenschapsraad toe een bestuurlijke eenheid. De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn uitgeschreven in het huishoudelijk reglement en in de checklist beslissingsbevoegdheden.

De komende jaren ligt er, naast de reguliere taken van een bestuurder, een belangrijke opdracht in de doorontwikkeling van de nieuw gekozen organisatiestructuur en de samenwerking tussen de drie locaties vanuit verbinding.

Als bestuurder fungeert u als vertegenwoordiger van de grondslagen van onze school en hebt u een verbindende rol, zowel intern als extern. U bent de aanjager van de processen en ambities van de scholen. Voor deze rol heeft u een duidelijke visie op samenwerken, dienstbaar leidinggeven, communicatie en het onderwijs nodig.

Bekijk voor de volledige vacaturetekst de "aanvullende informatie" rechtsboven.

Procedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes. De commissie bestaat uit een leerkracht, een MR-lid, een lid van de Raad van Toezicht, een adjunct-schoolleider en de schoolleider.
Het eerste gesprek vindt plaats tussen 26-28 mei en de tweede gespreksronde vindt plaats tussen 31 mei en 2 juni.

Contactinformatie

Voor meer informatie over onze coöperatie zie onze website of maak een telefonische afspraak met Harrie Stokkel: h.stokkel@vrijeschoolutrecht.nl. Wanneer u voldoet aan het bovenstaande profiel, kunt u uw sollicitatie (met cv) vóór 14 mei 2021 sturen per e-mail aan Joost Broumels (joost.broumels@gmail.com), lid van de Raad van Toezicht.

Aanvullende informatie