Vacature

Bestuurslid Vereniging van vrijescholen

Vereniging van vrijescholen
FunctieBestuurslid
Sluitingsdatum02 maart

De Vereniging van vrijescholen zoekt per juni 2021 een bestuurslid vanwege het verlopen van een bestuurstermijn. Het bestuur van de Vereniging bestaat momenteel uit vijf personen: een voorzitter, twee bestuurders uit PO en VO, een rector en een schoolleider.

PROFIEL VAN KANDIDATEN

De Vereniging van vrijescholen zoekt een nieuw bestuurslid dat:

  • schoolleider is op een vrijeschool voor basisonderwijs die (aspirant-)lid is van de Vereniging;
  • meerdere jaren ervaring heeft en een bewezen effectief verbinder is;
  • beschikt over een netwerk binnen de vrijeschoolbeweging met de blik naar buiten, en bij voorkeur ook buiten de vrijeschool;
  • visie heeft op ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs.

Bij de werving wordt rekening gehouden met regionale spreiding.

Het vervullen van (neven)functie(s) die mogelijk conflicterend zijn met de positie en doelstelling van de Vereniging van vrijescholen is niet toegestaan.

TAKEN VAN DE VERENIGING

De Vereniging van vrijescholen heeft de volgende taken:

  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid;
  • representatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;
  • het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners;
  • het bevorderen van kwaliteit en groei van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs;
  • het vertalen van het onderwijsbeleid vanuit de overheid naar belangen voor de leden van de Vereniging.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Het bestuur draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Vereniging.
Het bestuur wordt ondersteund door een bureaucoördinator en een programmamanager.

TIJDSBESLAG & VERGOEDING

Het bestuur vergadert tien keer per jaar en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Voor deze functie geldt een vacatievergoeding.

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de Vereniging op 0343-536060. Reacties ontvangen wij graag via vereniging@vrijescholen.nl. De reactietermijn verloopt op maandag 1 maart 2021.

Aanvullende informatie