Vacature

Docenten wiskunde | Nijmegen

Leerkracht voortgezet onderwijs
FunctieDocenten wiskunde
LocatieNIJMEGEN
Sluitingsdatum06 april

Het Karel de Grote College is per 1 augustus 2023 op zoek naar twee gemotiveerde en enthousiaste collega’s voor het vak wiskunde, met bij voorkeur een eerstegraads lesbevoegdheid. Het gaat om een betrekking van 1,3 fte structurele formatie, met name in het havo en vwo, vanaf leerjaar 3 tot en met de examenklas. De vacature bestaat uit zowel vaklessen (van 70 min.) als uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag). Inschaling in LB.

Van de nieuwe collega’s verwachten we enthousiasme en betrokkenheid om samen met de sectie en team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om samen te werken zijn gewenst. Bekendheid en ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Procedure
De gesprekken staan gepland op 14 april in de middag. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

Contactinformatie

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 7 april 2023 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.