Vacature

Intern begeleider | Den Haag

Intern begeleider
FunctieIntern begeleider
LocatieDEN HAAG
Sluitingsdatum17 juli


Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

De Vrije School Den Haag heeft een vacature voor Intern begeleider (0,8 fte). Wij zijn op zoek naar een daadkrachtig Intern Begeleider die ons meehelpt om ieder kind zichzelf gezond te laten ontwikkelen.

Achtergrond
Ons doel is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrij denkende mensen, die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum, met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner, met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen.

De intern begeleider heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de leerkrachten om hun veeleisende functie kwalitatief goed te kunnen verzorgen. Individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.

Er zijn twee intern begeleiders op school voor de kleuterafdeling en de klassen 1 t/m 6 (groep 1 t/m 8). Zij hebben een vergelijkbaar takenpakket en verdelen de werkzaamheden. De huidige intern begeleider voor de kleuters en de klassen 1 en 2 (groep 1 t/m 4) zal met ingang van 1 augustus 2020 de school verlaten.

Profielschets
Voor deze boeiende en uitdagende functie zoeken wij een intern begeleider, met visie en binding met het gedachtengoed van de vrijeschool. Jij kan een ander meenemen in gekozen oplossingen en doet dat vanuit een open houding en in dialoog met collega’s, leerlingen en ouders. Je bent toegankelijk, hebt een stevige persoonlijkheid en vindt het leuk om mee sturing te geven aan de verdere ontwikkeling van de school. Je hebt kennis van de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de leerkrachten. Specialisatie in het jonge kind is een pré.

Functie‐eisen

 • Master (S)EN, hbo+ of academische opleiding;
 • Ervaring in adviseren en ondersteunen van het management omtrent ontwikkelingen op de beleidsterreinen zorg en (onderwijs-) kwaliteit;
 • Je kan actief sturen op resultaat;
 • Bekend met het DIM-model waarmee de leerkrachten in de klas werken;
 • Je kan goed organiseren en bent kwaliteitsgericht;
 • Duidelijke opvatting over goed onderwijs, leerlingenzorg en begeleiding op de lange termijn en deze op overtuigende wijze kunnen uitdragen;
 • Kennis van leer- en gedragsproblematiek bij jonge kinderen en kan zowel vanuit de antroposofie als vanuit de reguliere wetenschap inzicht voorstellen doen hoe met deze problematieken om te gaan;
 • Bekend met wet- en regelgeving op het gebied van primair onderwijs;
 • Goed schriftelijk en mondeling communiceren;
 • Vaardig met de digitale middelen (MS Office, leerlingvolgsysteem, …);
 • Je kan op een inspirerende wijze de ontwikkeling van medewerkers bevorderen en werkt op basis van vertrouwen met collega’s en geeft kaders voor nieuwe benaderingen voor prestatieverbetering;
 • Je kent jouw eigen sterktes en zwaktes en vindt het leuk jezelf altijd te blijven ontwikkelen om beter te presteren in lijn met de doelen van de organisatie.

Bekijk voor de volledige vacaturetekst de "aanvullende informatie" rechtsboven.

Omvang en reikwijdte van de functie
De functie heeft een aanstellingsomvang van 0,8 fte

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 11 conform de cao PO. Directe vaste aanstelling is bespreekbaar.

Procedure
Sluitingsdatum vacature vrijdag 17 juli. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in een van de eerste schoolweken schooljaar 2020/2021. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Je wordt verzocht om in jouw sollicitatiebrief in ieder geval aan te geven op welke wijze de selectiecommissie jouw effectiviteit in het behalen van professionele doelen kan ervaren.

Meer informatie over de school vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl.

Contactinformatie

Voor informatie over de functie en de procedure kan je jezelf wenden tot de schoolleider, de heer Niels Schieman (06‐29504741, email: n.schieman@devrijeschooldenhaag.nl). Jouw reactie op de vacature (brief en cv) wordt uiterlijk vrijdag 17 juli ontvangen op het e-mailadres van mevrouw Therese Jobse, t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl.