Vacature

Intern Begeleider | Rotterdam

Intern begeleider
FunctieIntern Begeleider
LocatieRotterdam
Sluitingsdatum17 augustus


Wanneer zingen en stampen leerlingen en leraren samen met plezier? Waar krijgen ze de ruimte om zichzelf te zijn? Sta jij als IB-er te trappelen om hen vanuit jouw competenties en autonomie hierin te begeleiden en ondersteunen in krachtig leerkracht handelen en sterk lesaanbod?

Vanaf 1 september a.s. zoeken wij een nieuwe IB-er, die net als wij, beweeglijkheid een belangrijk onderdeel vindt van het leren. Die ervan houdt om autonoom te kunnen handelen, en de zorgroutes in Rotterdam en omstreken kent. Daarnaast ook de vaardigheden heeft die bij het vrijeschoolse onderwijscurriculum passen. Met mogelijkheden tot scholing en studiedagen om jezelf daarin te kunnen ontplooien.

Ben jij deze allround bevoegd IB-er? Voel je je thuis bij de vrijeschoolpedagogiek en de antroposofie? Ben je vrij om te kunnen zeggen wat je te zeggen hebt? Heb je ruimte om naast je IB-werkzaamheden ook andere taken op te pakken die bij een groeiende school horen (2 kleuterklassen en een groep 3/4)? Kun jij in openheid functioneren in een klein professioneel team op een groeiende school in opbouw met goed onderwijs? Dan kun je meteen bij ons aan de slag!

Wie zijn wij?
Wij zijn een bevlogen team op een school in opbouw. We bieden een bijzonder onderwijscurriculum, met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Wij zijn erop uit om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrij denkende mensen, die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in onze huidige samenleving. We combineren daartoe het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner, met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid aan ons stellen, binnen de kaders van de RVKO.

Wie ben jij?
Je bent een goede IB-er én een goede pedagoog. Je bent jezelf. Je hebt eigen ideeën hoe we met elkaar ons onderwijs nog beter maken. Je kijkt en luistert naar de vragen van ouders en leraren ten aanzien van de leerlingen en stemt je begeleiding af op de specifieke leerbehoefte van de leerlingen. Je helpt ons mee om ieder kind in zichzelf gezond te laten ontwikkelen.

Wat breng je mee?
Jij kunt als vanzelf een ander meenemen in de oplossingen die jij aanbiedt en doet dat vanuit een open houding, in dialoog met collega’s, leerlingen en ouders. Je bent toegankelijk, hebt een stevige persoonlijkheid en vindt het leuk om mede sturing te geven aan de verdere ontwikkeling van onze Waldorfschool. Je hebt ruimte om je te committeren aan ons groeiende schooltje en kennis van de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de leerkrachten. Zo kun je ondersteunen vanuit dat wat er volgens jou toe doet, vanuit wie je bent als onderwijsprofessional. 

Functieeisen

  • Master (S)EN, hbo+ of vergelijkbare academische opleiding; lesbevoegdheid verdient de aanbeveling; Specialisatie in het jonge kind is een pré;
  • Je hebt een visie op goed onderwijs, leerlingenzorg en begeleiding op de lange termijn;
  • Je hebt kennis van leer- en gedragsproblematiek bij jonge kinderen en kan zowel vanuit de antroposofie als vanuit de reguliere wetenschap en inzicht voorstellen doen hoe met deze problematieken om te gaan;
  • Je bent ervaren in het adviseren en ondersteunen van de schoolleider omtrent ontwikkelingen op de beleidsterreinen zorg en (onderwijs-)kwaliteit;
  • Je bent bekend met wet- en regelgeving op het gebied van primair onderwijs m.n. in Rotterdam en omstreken;
  • Je houdt van goed organiseren en bent kwaliteitsgericht en kunt actief sturen op resultaat;
  • Je kunt goed schriftelijk en mondeling communiceren en op een inspirerende wijze de ontwikkeling van medewerkers bevorderen;
  • Je kent jouw eigen sterktes en zwaktes en vindt het leuk jezelf altijd te blijven ontwikkelen om beter te presteren in lijn met de visie van de organisatie.

Omvang en reikwijdte van de functie
De functie heeft een aanstellingsomvang van 0,53 tot 0,57 fte

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 10 of 11 conform de cao PO.

Procedure
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in een van de eerste schoolweken schooljaar 2020/2021. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Contactinformatie

Stuur je motivatie, cv + jouw profiel naar: directie@vrijeschoolnesselande.nl (sluitingsdatum 17 augustus a.s.) waarin je aangeeft hoe jij kunt aansluiten bij ons onderwijsconcept. Samen maken we het verschil!