Vacature

Klassenleerkracht klas 1 | Dordrecht

Leerkracht primair onderwijs
FunctieKlassenleerkracht klas 1
LocatieDORDRECHT
Sluitingsdatum14 juni

De Dordtse Vrije School zoekt per 1 augustus 2019 een KLASSENLEERKRACHT KLAS 1.
Aanstelling: functieschaal LA. Het betreft een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast dienstverband, conform cao-PO, fte bespreekbaar.

Onze voorkeur gaat uit naar een enthousiaste leerkracht bij voorkeur met ervaring in het vrijeschoolonderwijs, die zich wil verbinden met de Dordtse Vrije School. Het is geen probleem als je geen ervaring hebt en bereid bent nascholing te volgen.

Een gymbevoegdheid en kennis of ervaring hebben met ZLKLS strekt tot aanbeveling.

We zoeken een leerkracht die:

  • flexibel is en kan samenwerken met collega’s;
  • ervaring heeft met Passend Onderwijs, kan werken in 3 instructiegroepen, effectieve instructie kan geven rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeften;
  • digitaal vaardig is;
  • visie heeft op- of een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op de Dordtse Vrije School.

Onderstaande competenties zijn belangrijk:

  • Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren;
  • Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen;
  • Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen;
  • Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school;
  • Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.

Procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, interne kandidaten hebben voorrang. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Meer informatie over de school kunt u vinden op www.dordtsevrijeschool.nl. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.

Contactinformatie

U kunt uw motivatie en cv tot uiterlijk 14 juni 2019 naar directie@dordtsevrijeschool.nl. o.v.v. Sollicitatie leerkracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria van der Kraan, schoolleider tel.nr: 078-6140106 of 06-38689392.

Aanvullende informatie