Vacature

Leden Raad van Toezicht | Noord- en Zuid-Holland

Toezichthouder
FunctieLeden Raad van Toezicht
LocatieHAARLEM
Sluitingsdatum09 mei

Stichting Vrijescholen Ithaka is per 1 september 2021 op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht.

Waar staat Ithaka voor?
Op onze scholen krijgen kinderen zin in leren! Stichting Vrijescholen Ithaka is in 2013 gevormd en zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. De Stichting Ithaka omvat 13 vrijescholen in het primair onderwijs met ruim 2.400 leerlingen en ongeveer 300 personeelsleden, full- en parttime (180 FTE). De scholen zijn verspreid over de provincie Noord- en Zuid-Holland en hebben ieder hun eigen kleur en profilering. Het betreft basisscholen in Alkmaar, Bergen, Castricum, Haarlem, Hillegom, Hoorn, Oudorp, Purmerend en Zaandam. Voor meer informatie over de stichting kunt u onze site bezoeken.

Wat doet de Raad van Toezicht?
De kerntaak van de Raad van Toezicht (RvT) is het uitoefenen van toezicht op het besturen van de Stichting Ithaka en de scholen die bij Ithaka horen. De Rvt houdt integraal toezicht. Daarnaast is de RvT de sparringpartner voor het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot heeft de RvT de werkgeversrol voor de bestuurder. De gezochte leden krijgen elk een specifiek aandachtsgebied. Deze gebieden zijn:

  • Financiën en Bedrijfsvoering
  • HR en Organisatie

Wat vragen wij?

  • Affiniteit met de sector onderwijs en het vrijeschoolonderwijs in het bijzonder;
  • Op strategisch niveau kennis van de genoemde aandachtsgebieden;
  • De kunst om de balans te vinden tussen betrokkenheid en afstandelijkheid;
  • Besluitvaardigheid;
  • De vaardigheid om op grond van globale informatie goed een oordeel te kunnen vormen;
  • Zelfstandigheid om ontwikkelingen in het onderwijsveld te volgen;
  • Een netwerk om het organisatiebelang te kunnen ondersteunen.

Wat bieden wij?
Ithaka is een stichting die volop in ontwikkeling is en bouwt aan onderwijs waarvan kinderen enthousiast worden om te leren. Als lid van de RvT lever je hier een bijdrage aan. De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Vrijescholen Ithaka ontvangen een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de WNT.

Bekijk voor de volledige vacaturetekst de "aanvullende informatie" rechtsboven.

Contactinformatie

Belangstelling? Bekijk de site voor een uitgebreid profiel voor de beide functies en meer informatie over Stichting Vrijescholen Ithaka. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de vice-voorzitter RvT: dhr M.J. Fortuin. Tel: 06-20433740. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 10 mei 2021 via communicatie@vsithaka.nl: Stichting Vrijescholen Ithaka, t.a.v. dhr. M.J. Fortuin, voorzitter BAC RvT, Postbus 92, 2050 AB Overveen.

Aanvullende informatie