Vacature

Leden Raad van Toezicht | Zuid-Holland

Toezichthouder
FunctieLeden Raad van Toezicht
Sluitingsdatum31 maart

Per 1 augustus 2019 zoeken wij:

Twee bevlogen leden voor de Raad van Toezicht

(portefeuilles strategisch personeelsbeleid en identiteit.

Taken Raad van Toezicht
In de relatie tot het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht vier taken: toezicht houden, adviseren, stimuleren en werkgeverschap. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.

Structuur
De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit tenminste vijf leden. De Raad werkt met portefeuilles. De portefeuilles zijn zodanig samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate afgedekt worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel. Een lid met een bepaalde portefeuille is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor die portefeuille voor de bestuurder.

Profiel
Een lid van de Raad van Toezicht beschikt over ruime kennis, deskundigheden, vaardigheden en competenties op het terrein van zijn/haar portefeuille. Daarnaast is een lid in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen. Een lid kan meedenken met de bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden. Een lid van de Raad van Toezicht beschikt over een relevant netwerk en is bereid minimaal twee dagdelen per maand te investeren aan de invulling van het lidmaatschap. Per jaar wordt van een lid van de Raad van Toezicht verwacht dat zij/hij aan circa zes vergaderingen deelneemt.

  • Van de portefeuillehouder Strategisch personeelsbeleid (HRM) wordt verwacht dat zij/hij een brede personele achtergrond heeft en een kennisnetwerk kan inbrengen.
  • Van de portefeuillehouder Identiteit wordt verwacht dat zij/hij een brede antroposofische achtergrond heeft en een kennisnetwerk kan inbrengen.

De uitgebreide profielschets kunt u hier vinden.
Wij streven naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de Raad van Toezicht.

Procedure
Benoeming van leden vindt plaats door de Raad van Toezicht. Een adviescommissie bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, zal de Raad van Toezicht een voordracht doen. Meer informatie over de invulling van het lidmaatschap kunt u verkrijgen bij Paul Slier, voorzitter Raad van Toezicht (06-2825 5038). Een uitgebreide profielbeschrijving vindt u op www.svzh.nl/vacatures. De eerste gespreksronde staat gepland op 9 april 2019.

Contactinformatie

Interesse

U kunt uw interesse in het vervullen van het lidmaatschap kenbaar maken in een brief met curriculum vitae en motivatie voor 1 april 2019. Deze kunt u richten aan de secretaris van de adviescommissie Anke Hindriks (a.hindriks@svzh.nl).

Aanvullende informatie