Vacature

Leden RvT | SGVVS

Toezichthouder
FunctieLeden RvT
LocatieNijmegen
Sluitingsdatum08 mei

De Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs (SGVVS) zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht met een warm hart voor kinderen/jongeren en enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs. Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in de onderstaande profielen:

Toezichthouder met de portefeuille organisatieontwikkeling:

 • denkt anticiperend mee inzake strategische trends/ontwikkelingen en de impact daarvan op SGVVS;
 • heeft oog voor de positionering van SGVVS en de scholen van de stichting;
 • heeft aantoonbare ervaring met en een visie op de thema’s organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers;
 • is in staat zijn/haar kennis en ervaring in de klankbordfunctie op adviserende wijze over te brengen aan de bestuurder;
 • heeft oog voor kansen in de het onderwijsveld en voor innovatie.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de remuneratiecommissie.

Toezichthouder met de portefeuille bedrijfsvoering/financiën:

 • gedegen financiële achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring;
 • kennis van de complexe financiering van de onderwijssector dan wel ervaring in sectoren met een vergelijkbare complexiteit van publieke financiering;
 • kennis en ervaring op het gebied van huisvestingsvraagstukken;
 • heeft ervaring op bestuursniveau met de financiën en bedrijfsvoering van een complexe organisatie met een decentrale structuur (verschillende locaties);
 • kennis en kunde op het terrein van risicomanagement en compliance;
 • in staat overstijgend te denken en het financieel beleid te toetsen in relatie tot de strategische doelstellingen van SGVVS; daarbij ook signaleren welke kansen er voor de organisatie zijn en het college van bestuur daarover adviseren;
 • ervaring met ICT en digitalisering; met gevoel voor de impact van investeringen en verandering op dit gebied voor een organisatie.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de auditcommissie.

Voor beide leden raad van toezicht geldt dat zij een natuurlijke interesse hebben in de antroposofische grondslag van SGVVS en dat zij de doelstelling van de stichting onderschrijven. De Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs stelt zich ten doel de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer instellingen voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

Bekijk voor de volledige vacaturetekst de "aanvullende informatie" rechtsboven.
Voor meer informatie: www.sgvvs.nl.

Contactinformatie

SGVVS laat zich in deze procedure begeleiden door Gerald Knol en Lisanne Heideman van Holtrop Ravesloot (telefoon 020 - 6470201). Een uitgebreide profielschets is beschikbaar. Belangstellenden wordt verzocht hun cv en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl uiterlijk vóór 9 mei 2021.

Aanvullende informatie