Vacature

HERHAALDE OPROEP Leerkracht klas 1 | Den Haag

Leerkracht primair onderwijs
FunctieLeerkracht klas 1
LocatieDEN HAAG
Sluitingsdatum01 september 2019

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor klas 1 (groep 3).

Achtergrond van de school
De 
Vrije 
School
 Den
 Haag (VSDH)
 is
 de 
oudste
 vrijeschool
 in 
Nederland
 (gesticht 
in 
1923) 
en kent 
een 
lange en
 rijke 
traditie.
 De
school valt onder de 
Stichting 
Vrijescholen Zuid-West Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag. Het primair onderwijs van de VSDH is
 gevestigd
 aan 
de 
Abbenbroekweg in Scheveningen.


Er zijn 
zes 
kleuterklassen en 
een
 dubbele
stroom
 klassen
 van 
klas 
1 tot
 en
 met 
6 (groep 3 t/m 8). In
 het
 gebouw
 zijn
 ook 
een
peuterspeelzaal
 (bestaande
 uit 
drie peuterklassen) 
en
 de buitenschoolse 
opvang
 gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
 Samen vormen wij
 een
 integraal
 kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We 
bieden
 daartoe een
kwalitatief
 hoogwaardig 
curriculum 
met
 een
 groot aanbod in 
de 
creatieve
 en 
kunstzinnige
 vakken.
 Het 
onderwijs 
biedt
 een
 goede
basis
 voor
 de doorstroom naar 
het 
voortgezet 
onderwijs,
 zowel
 naar
 vrijescholen 
als
 naar
 andere
 scholen.
 De school 
combineert 
het
 pedagogisch
 gedachtegoed
 van
 Rudolf
 Steiner
 met 
de 
eisen
 die maatschappelijke
 ontwikkeling
 en 
overheid
 stellen. De individuele
 ontwikkeling
 van
 medewerkers
 en de 
onderlinge verbondenheid binnen 
het 
team 
is 
daarbij
 van
 groot
 belang.
 Het
 team
 bestaat
 uit ervaren en jongere leraren
 met
 veel 
kwaliteiten en
 een 
hoge
 ambitie.

Belangrijkste taken:

 • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken;
 • Verzorgen van de communicatie met de ouders uit de klasgroep;
 • Samen met de IB-er de eventuele extra ondersteuning van de leerlingen opnemen;
 • Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering.

Je hebt:

 • Een diploma pabo (bij voorkeur Helicon of Vrijeschool Pabo);
 • Ervaring met het vrijeschoolonderwijs.

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Als het over (vrijeschool)didactiek en -pedagogie gaat mee met de tijd;
 • Administratief handig (ook met de pc en het LVS);
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht;
 • Communicatief sterk.

Omvangen reikwijdtevande functie:
De school biedt
 een maximale aanstellingsomvang 
van 
0,85
fte te presteren in vijf dagen. Kleinere omvang in een duo-schap is bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De
 functie
 is
 conform de cao‐PO;
 • Dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Er is begeleiding voorzien, maar we zoeken een ervaren leerkracht.

Procedure:
Ingangsdatum aanstelling: 1 augustus 2019. Sluitingsdatum vacature: 1 september 2019. Sollicitatiegesprekken: in overleg in de zomervakantie. Meer 
informatie
 over 
de
 school
 vind je op 
www.devrijeschooldenhaag.nl

Contactinformatie

Inlichtingen: dhr. N. Schieman: 06-29504741. Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl