Vacature

Klassenleraar klas 7 | Zeist

Leerkracht voortgezet onderwijs
FunctieKlassenleraar klas 7
LocatieZEIST
Sluitingsdatum07 mei

De Stichtse Vrije School is een regionale school voor voortgezet vrijeschool onderwijs op mavo, havo en vwo-niveau. De Tobiasstroom (LWOO) is een onderdeel van de Stichtse Vrije School. De school telt gemiddeld rond de 720 leerlingen, waarvan ongeveer 70 leerlingen op de Tobiasstroom.

De school is per augustus 2019 op zoek naar een klassenleraar voor klas 7 voor 0,5 fte (ongeveer 12 lesuren).

Wij zoeken een enthousiaste klassenleraar (mentor/mentrix) voor het geven van periodeonderwijs en enkele vaklessen in de eigen klas. Eventueel is lesgeven in andere klassen ook mogelijk. Dit is afhankelijk van je lesbevoegdheid en ruimte in de formatie.
Je geeft van maandag tot en met vrijdag ’s ochtends periodeonderwijs aan je eigen klas. Gedurende de week geef je enkele vaklessen. Op donderdag woon je ’s middags het klassenlerarenoverleg en de teamvergadering bij.
In klas 7 wordt in klassikale, heterogene groepen gewerkt.
Het uitgangspunt van ons onderwijs is de vrijeschoolpedagogie, wat onder meer inhoudt dat het onderwijs moet worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerling.

Opleiding
Minimaal een 2e graads bevoegdheid. Een dubbele bevoegdheid, 1e of 2e graads, is een pre, evenals een diploma van de Vrijeschool Pabo.

De kandidaat:

  • heeft bij voorkeur ervaring met of tenminste affiniteit met en kennis van het vrijeschoolonderwijs en het achterliggende mensbeeld;
  • ondersteunt leerlingen niet alleen lesinhoudelijk, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling;
  • is empathisch en kan aansluiten bij de belevingswereld van de 7e klasser en hun ouders;
  • kan zorgdragen voor een veilig klimaat in de klas;
  • kan differentiëren in een heterogene klas (mavo, havo, vwo);
  • biedt ruime structuur en overzicht aan de leerlingen;
  • is in staat de eigen lessen te ontwikkelen met als basis het leerplan van het voortgezet vrijeschoolonderwijs;
  • heeft en bewuste levenshouding en is betrokken en belangstellend ten opzichte van leerlingen, collega’s en de samenleving;
  • is communicatief sterk;
  • neemt verantwoordelijkheid en ontplooit initiatieven.

Contactinformatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Wiesje van Dongen, teamleider klas 7 & 8 via e-mail: w.vandongen@svszeist.nl. Meer informatie over de Stichtse Vrije School is te vinden op www.svszeist.nl.
Bent u geïnteresseerd in de functie, solliciteer dan uiterlijk voor 8 mei a.s. via Meesterbaan. Alleen sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.