Vacature

Leerkrachten | Rotterdam-West

Leerkracht primair onderwijs
FunctieLeerkrachten
LocatieRotterdam-West
Sluitingsdatum20 mei 2019

Per 1 augustus 2019 zoeken wij voor de Vrijeschool Rotterdam-West twee enthousiaste KLASSENLEERKRACHTEN (ong. 2,0 fte). Aanstelling: functieschaal L10. Het betreft een tijdelijk dienstverband (fulltime-parttime), met uitzicht op een vast dienstverband, conform cao-PO.

Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht met ervaring in het vrijeschoolonderwijs die zich wil verbinden met de Vrijeschool Rotterdam-West. Een gymbevoegdheid en kennis of ervaring hebben met ZLKLS strekt tot aanbeveling. Gezien het grote aantal jongens in onze school, zoeken wij een leerkracht die affiniteit heeft met deze doelgroep. Duidelijkheid, structuur, humor en leren door doen vinden wij hiervoor belangrijk.

We zoeken een leerkracht die:

  • flexibel is en kan samenwerken met collega’s;
  • ervaring heeft met Passend Onderwijs, kan werken in 3 instructiegroepen, effectieve instructie kan geven rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeften;
  • digitaal vaardig is (wij werken met ParnasSys);
  • visie heeft op- of een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op de Vrijeschool Rotterdam-West.

Onderstaande competenties zijn belangrijk:

  • Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren;
  • Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen en volgen. Wij werken met de Vreedzame school;
  • Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen;
  • Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school;
  • Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.

Procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur.

Contactinformatie

Meer informatie over de school kunt u vinden op www.vrijeschoolrotterdamwest.nl. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.
U kunt uw motivatie en cv sturen naar mkn@svzh.nl o.v.v. Sollicitatie Vrijeschool Rotterdam-West t.a.v. Minke Knol. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Minke Knol, tel.nr: 010-3132490 of via mkn@svzh.nl.