Vacature

Leraar Engels | Zeist

Leerkracht voortgezet onderwijs
FunctieLeraar Engels
LocatieZEIST
Sluitingsdatum08 mei

De Stichtse Vrije School is een regionale school voor voortgezet vrijeschool onderwijs op mavo, havo en vwo-niveau. De Tobiasstroom (LWOO) is een onderdeel van de Stichtse Vrije School. De school telt gemiddeld rond de 720 leerlingen, waarvan ongeveer 70 leerlingen op de Tobiasstroom. Samen met het Novalis College in Eindhoven en het Karel de Grote College in Nijmegen vormt de Stichtse Vrije School de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (SGVVS). Voortgezet vrijeschoolonderwijs beoogt jonge mensen te helpen om hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen en daarmee een basis te leggen voor een brede, algemene vorming en harmonische ontwikkeling. Het antroposofisch mensbeeld is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

De Stichtse Vrije School is op zoek naar een vrijeschoolleraar Engels

Omschrijving

Wij zoeken een leraar Engels voor het geven van lessen in klas 7 en 8. Misschien is er ook ruimte voor lesgeven in klas 9. Je lessen worden afhankelijk van het aantal FTE verdeeld over 2 of meer werkdagen. Je wordt lid van het team van klas 7 en 8 en op donderdag woon je ’s middags het teamoverleg bij. In klas 7 en 8 wordt in klassikale, heterogene groepen van leerlingen met vmbo-t, havo en vwo niveau gewerkt. Het uitgangspunt van ons onderwijs is de vrije schoolpedagogie, wat onder meer inhoudt dat het onderwijs moet worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerling. Op onze website vind je informatie over de inrichting van ons onderwijs.

Functie-eisen

Minimaal een 2egraads bevoegdheid Engels. Een dubbele bevoegdheid, 1e of 2e graads, is een pre, evenals een Vrijeschool Pabo-diploma.

De kandidaat:

 • heeft bij voorkeur ervaring met of tenminste affiniteit met en kennis van het vrijeschoolonderwijs en het achterliggende mensbeeld
 • ondersteunt leerlingen niet alleen lesinhoudelijk, maar waar nodig ook in de persoonlijke ontwikkeling
 • is empathisch en kan aansluiten bij de belevingswereld van de 7e en 8e klasser en hun ouders
 • kan zorgdragen voor een veilig klimaat in de klas.
 • kan goed differentiëren in heterogene klas en met een verschillend instapniveau qua Engels
 • biedt ruime structuur en overzicht aan de leerlingen
 • is in staat de eigen lessen te ontwikkelen met als basis het leerplan van het voortgezet vrijeschoolonderwijs
 • heeft en bewuste levenshouding en is betrokken en belangstellend ten opzichte van leerlingen, collega’s en de samenleving
 • is communicatief sterk
 • neemt verantwoordelijkheid en ontplooit initiatief

De functie is niet beschikbaar voor zij-instromers.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal LB
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao voortgezet onderwijs

Contactinformatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Wiesje van Dongen, teamleider klas 7 & 8 via Meesterbaan. Meer informatie over de Stichtse Vrije School is te vinden op www.svszeist.nl. Bent u geïnteresseerd in de functie, solliciteer dan uiterlijk voor 8 mei a.s. via Meesterbaan. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.