Vacature

Lid Raad van Toezicht | SGVVS

Toezichthouder
FunctieLid Raad van Toezicht
Sluitingsdatum06 mei

Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs te Nijmegen is, i.v.m. verstrijken laatste zittingsperiode, op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

met financiële deskundigheid en een eigentijdse visie op de vrijeschoolpedagogiek en het antroposofisch mensbeeld in een veranderende wereld.

Organisatie
De Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs op drie vestigingen (de Stichtse Vrije School in Zeist, het Novalis College in Eindhoven en het Karel de Grote College in Nijmegen) en speciaal basisonderwijs op de Tobiasschool in Zeist. De bestuursstructuur is die van een Raad van Toezicht (vijf tot zeven leden) met een College van
Bestuur (één lid). De drie rectoren van de VO scholen en de directeur van de Tobiasschool en de bestuurder vormen het managementteam.
De statutaire doelstelling van de stichting is: de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer instellingen voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Dit betekent dat onze medewerkers zich in hun werk laten inspireren door het antroposofische mens- en wereldbeeld.

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende instellingen. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur.

Profielschets leden Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht

 • staan onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen;
 • zijn bereid tot goed overleg en samenwerking;
 • hebben voldoende tijd beschikbaar om te kunnen waarborgen dat de Raad in staat is tot het uitoefenen van toezicht;
 • onderschrijven de statutaire doelstelling van de stichting;
 • voelen zich verbonden met vrije schoolonderwijs;
 • onderschrijven de code Goed Onderwijsbestuur VO;
 • bezitten samen voldoende deskundigheid op bestuurlijk, maatschappelijk, financieel, P&O, onderwijskundig en vastgoedterrein;
 • beschikken over visie, strategisch inzicht en communicatieve kwaliteiten;
 • beschikken over competenties op het gebied van visieontwikkeling;
 • beschikken over een eigen, in dit kader relevant, netwerk;
 • zijn bereid en in staat om een klankbordfunctie te vervullen voor het College van Bestuur.

De complete vacaturetekst kunt u downloaden van www.sgvvs.nl tabblad Stichtingsgegevens.

Contactinformatie

Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie kunt u reageren ter attentie van de heer E. Roemer via personeelsadministratie@sgvvs.nl. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 6 mei om 09:00 uur.
Contactgegevens: Linda Scheeres (voor inhoudelijke vragen) 06-47510841 lindascheeres@gmail.com
Rick Steenhorst (voor praktische vragen over de procedure) 06-23289522 r.steenhorst@sgvvs.nl