Vacature

Lid Raad van Toezicht | Zuid-Holland

Toezichthouder
FunctieLid Raad van Toezicht
LocatieRotterdam
Sluitingsdatum29 november


Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) heeft binnen de Raad van Toezicht een vacature met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit en -vernieuwing.

ALGEMENE PROFIELEISEN
Beschikt u over ruime kennis en ervaring, deskundigheid, vaardigheden en competenties binnen dit aandachtsgebied? Bent u in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen? Kunt u meedenken met de bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden? Heeft u toezichthoudende ervaring en in ieder geval affiniteit met de identiteit van het vrijeschoolonderwijs binnen de SVZH? Dan willen we graag met u in contact treden voor deze functie die 2 dagdelen per maand van u vergt.

PROFIEL ONDERWIJSKWALITEIT EN -VERNIEUWING
Voor de portefeuille Onderwijskwaliteit en -vernieuwing vragen wij voorts:

  • deskundigheid op het terrein van onderwijskwaliteit; -vernieuwing en vrijeschoolidentiteit;
  • kennis van het wettelijk kader waarbinnen SVZH opereert (pré);
  • gesprekspartner met betrekking tot zijn/haar portefeuille;
  • relevant netwerk in de onderwijswereld;
  • ervaring als toezichthouder (pré);
  • u woont in de regio waar onze stichting in opereert (pré).

Het lid op voordracht van de GMR zal “zonder last of ruggespraak” zitting nemen in de Raad van Toezicht.

STICHTING SAMENWERKENDE VRIJESCHOLEN ZUID-HOLLAND (SVZH)
De vrijescholen in Zuid-Holland (regio zuidwest) werken samen vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten. De SVZH bestaat uit acht basisscholen op antroposofische grondslag. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleider. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

Op bovenschools niveau is een bestuurder aangesteld die de dagelijkse leiding heeft over de stichting. De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen de stichting. De stichting heeft het bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs.

De SVZH heeft een klein bestuursbureau, gevestigd in Rotterdam, voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiën.

Bekijk voor de volledige vacaturetekst de "aanvullende informatie" rechtsboven.
Zie voor meer informatie over Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland: www.svzh.nl

Contactinformatie

Interesse? Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: de voorzitter RvT: de heer N. de Schrijver. Tel: 06-30172742. Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 30/11/2020 t.a.v.: Bestuursbureau, N. de Schrijver, voorzitter RvT. E-mail: vacature@svzh.nl.

Aanvullende informatie