Vacature

Onderwijsassistent | Den Haag

Ondersteunend personeel
FunctieOnderwijsassistent
LocatieDEN HAAG
Sluitingsdatum21 februari

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

De Vrije School Den Haag heeft een vacature voor Onderwijsassistent (0,6 fte).

Belangrijkste taken:

 • Overleggen met de leraar welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben;
 • Het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen;
 • Toezicht houden op c.q. begeleiden van leerlingen, signaleren en corrigeren van (on)gewenst gedrag;
 • Algemene onderwijsondersteunende taken verrichten.

Je bent:

 • Gekwalificeerd onderwijs assistent (MBO-4);
 • Tenminste enigszins bekend met het vrijeschoolonderwijs en wil je daar mee verbinden;
 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht;
 • Flexibel en kan makkelijk schakelen;
 • Communicatief sterk.

Omvang en reikwijdte van de functie:
De school biedt een maximale aanstellingsomvang van 0,6 fte te presteren in vier dagen. Kleinere omvang (tot minimaal 0,4) is bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Conform de cao-PO schaal 4 (onderwijs assistent A)
 • Dienstverband tot 31 juli 2020 met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Goede begeleiding op maat.

Procedure:
Ingangsdatum aanstelling: in overleg
Sluitingsdatum vacature: vrijdag 21 februari 2020
Sollicitatiegesprekken: week van 24 februari 2020

Achtergrond van de school
De Vrije School Den Haag (VSDH) is de oudste Vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag. Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aan de Abbenbroekweg in Scheveningen. Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8). In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kindcentrum. Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen. De individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.

Meer informatie over de school vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl

Contactinformatie

Inlichtingen: dhr. Niels Schieman: 06-29504741. Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. Therese Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl