Vacature

Voorzitter Toezichthoudend Bestuur | Amsterdam/Amstelveen

Toezichthouder
FunctieVoorzitter Toezichthoudend Bestuur
Sluitingsdatum19 februari

Stichting Geert Groote School Amsterdam en Stichting Vrije School Amstelveen

Het vrijeschoolonderwijs in de regio Amsterdam is groeiende. De onder de stichtingen ressorterende vrijescholen leveren kwalitatief hoogstaand onderwijs en dito opvoeding, gestoeld op de ideeën van de antroposofie. De beide stichtingen bieden binnen hun drie scholen in twee gemeenten plaats aan ruim 1000 leerlingen en circa 106 medewerkers.

In verband met de afloop van de zittingstermijn van de huidige voorzitter, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur (onbezoldigd)

De stichtingen worden aangestuurd volgens het one-tier-model, waarbij de toezichthoudende taken door een Toezichthoudend Bestuur worden uitgevoerd en de uitvoerende taken door de Uitvoerend Bestuurder, die leiding en sturing geeft aan onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen, de administratie en de directeuren van de aangesloten scholen. Het Toezichthoudend Bestuur houdt toezicht op de gang van zaken in de organisatie. De Uitvoerend Bestuurder is derhalve verantwoording schuldig aan het Toezichthoudend deel van het Bestuur.

De beide stichtingen zijn voornemens in de loop van 2019 te fuseren. Tevens bevinden de stichtingen zich in een groeiproces.

De leden van het Toezichthoudend Bestuur zetten op grond van hun maatschappelijke betrokkenheid hun kennis in om toezicht te houden op genoemde onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen. Zij ontvangen een bescheiden kostenvergoeding voor hun werkzaamheden volgens de normering van de VTOI.

Het profiel van alle leden van het toezichthoudend bestuur staat op de websites van onze scholen. Dit is ook bijgevoegd bij deze vacature.

Van de voorzitter wordt daarnaast specifiek verwacht dat zij/hij:

  • in staat is het bestuur en de scholen zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
  • in staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken en met name leiding te geven aan het voorliggende fusieproces;
  • in staat is het functioneren van de Uitvoerend Bestuurder te beoordelen;
  • in staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het bijzonder die van het Toezichthoudend en Uitvoerend Bestuur) te bewaken;
  • over competenties beschikt om effectief een vergadering te kunnen leiden;
  • beschikt over het vermogen verbindend op te treden naar collegae in het bestuur;
  • (uitgebreide) ervaring heeft als toezichthouder.

De profielschets en advertentie kunt u ook vinden op onze sites www.geertgrooteschool.nl, www.vrijeschoolparcival.nl en http://vrijeschoolkairos.nl

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Yara Cavalcanti Araujo, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, via Hanneke ter Horst, hanneke.terhorst@ggsroeske.nl
U kunt uw sollicitatie richten aan Geert Groote School, mevrouw Hanneke ter Horst, Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam of per mail hanneke.terhorst@ggsroeske.nl o.v.v. vacature Voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur.
Gaarne reageren vóór 20 februari 2019. De gesprekken vinden plaats begin maart 2019.