Vacature

Remedial Teacher | Den Haag

Leerkracht primair onderwijs Ondersteunend personeel
FunctieRemedial Teacher
LocatieDEN HAAG
Sluitingsdatum31 mei

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.
De vrijeschool in Den Haag heeft een vacature voor Remedial Teacher (0,4 fte).

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtig Remedial Teacher die ons meehelpt om ieder kind zichzelf gezond te laten ontwikkelen.

Functie en taken van de Remedial Teacher

 • Didactisch/diagnostisch onderzoek uitvoeren;
 • Leerkrachten kaders geven voor nieuwe benaderingen op didactisch gebied;
 • De orthoteek beheren;
 • Op verzoek van de IB-ers met individuele leerlingen en met groepjes leerlingen werken. Werkzaamheden vinden zowel in als buiten de klas plaats;
 • Indien nodig deelnemen aan een MDO
 • Aanreiken van extra lesmaterialen
 • Incidenteel toetsen afnemen bij individuele kinderen;

Je hebt:

 • Een opleiding Master SEN-RT of vergelijkbaar;
 • Relevante werkervaring;
 • Ervaring binnen- of aantoonbare affiniteit met het vrijeschoolonderwijs;
 • Een duidelijke opvatting over goed onderwijs, goede leerlingenzorg en goede begeleiding op de lange termijn en kan deze op overtuigende wijze voorstellen.

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind en de leerkracht;
 • Administratief handig (ParnasSys en het LOVS);
 • Altijd goed georganiseerd en werkt kwaliteitsgericht;
 • Communicatief een kei;
 • Analytisch & empathisch scherp;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;

Omvang en reikwijdte van de functie
De school biedt een maximale aanstellingsomvang van 0,4 fte te presteren in twee of drie dagen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is conform de cao‐PO schaal 11.

Procedure
Aanstelling per direct, met uitzicht tot vast na de zomer van 2020. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Achtergrond
De Vrije School Den Haag (VSDH) is de oudste vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid-West Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag. De bestuurder/algemeen directeur vormt het bevoegd gezag van de stichting.
Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aan de Abbenbroekweg in Scheveningen.
Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8). In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kindcentrum. De school heeft leerlingen uit de hele stad. Ouders en leerlingen kiezen bewust voor de school en zijn bereid daarvoor te reizen.
Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen. De individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.

Er zijn twee IB-ers werkzaam binnen de school die nauw samenwerken met de RT-er.

Meer informatie over de school vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl.

Contactinformatie

Inlichtingen: dhr N. Schieman: 06-29504741. Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl