Vacature

Roostermaker | Nijmegen

Ondersteunend personeel
FunctieRoostermaker
LocatieNIJMEGEN
Sluitingsdatum31 december

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.-

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

 • Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.
 • Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.
 • We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.
 • We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.
 • We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.
 • We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.
 • We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)

In verband met de pensionering van onze twee roostermakers aan het einde van het lopende schooljaar, zoeken wij per 1 augustus 2020 een deskundige en ervaren roostermaker.

We willen m.i.v. schooljaar 2020 - 2021 alle roosterzaken bij voorkeur beleggen bij één roostermaker: samenstellen basisroosters (twee per schooljaar) periodenrooster, dagroosters (vervangingen en andere aanpassingen en wijzigingen), toetsweekroosters, roosters voor eenmalige activiteiten (jaaropening, diverse eenmalige activiteiten, eindexamens, jaarafsluitingen etc. etc.) en de jaarplanning incl. de roosterjaarindeling.

We zoeken een collega die dagelijks en vooral in de ochtend, ruim voor de aanvang van het onderwijs op school aanwezig, bezig en benaderbaar is.
Onze nieuwe roostermaker

 • is proactief, maar kan ook onder tijdsdruk zorgvuldig werken
 • kan snel schakelen in complexe situaties; is flexibel en stressbestendig
 • heeft inzicht in de schoolorganisatie en overzicht over plannings- en roosterkwesties
 • kan planmatig werken vanuit procedures en draaiboeken
 • heeft zeer goede algemene ICT-vaardigheden (m.n. Outlook, Word en Excel)
 • heeft een sterk analytisch denkvermogen
 • kan goed overweg met Magister, Untis (Unio, Curs) of wellicht Zermelo en Foleta.
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden

Wij anticiperen inmiddels op deze wisseling van de wacht op deze belangrijke plek in de schoolorganisatie en beschikken over een jaarplanning roosters, een draaiboek en een archief van alle documenten die verband houden met het samenstellen van alle (les)roosters in de loop van het schooljaar. Daarnaast houden we rekening met een inwerkperiode van de nieuwe roostermaker(s) waardoor we het dienstverband eventueel eerder dan 1 augustus kunnen laten ingaan en er nog enige tijd met de huidige roostermakers samengewerkt kan worden. Daarnaast zorgen we voor een goede overdracht van de werkzaamheden. De roostermaker maakt deel uit van het team ‘strategisch onderwijsondersteunend personeel’ waaraan de conrector leiding geeft.

De functie van roostermaker op het Karel de Grote College wordt gewaardeerd in schaal 8, conform cao VO. Omvang 0,75 – 0,80 FTE structurele formatie in een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract. Een arbeidvoorwaarden gesprek maakt vanzelfsprekend deel uit van de procedure.

Contactinformatie

Reacties voorzien van een korte motivatie én cv graag voor 1 januari 2020 sturen naar mw. J. van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl De gesprekken plannen we vervolgens in overleg in de maand januari.