Vacature

Schoolleider en klassenleerkracht | Amsterdam-Noord

Leerkracht voortgezet onderwijs Leidinggevende
FunctieSchoolleider en klassenleerkracht
LocatieAmsterdam
OrganisatieKairos College
Sluitingsdatum14 februari 2019

Amsterdam krijgt een nieuwe middelbare vrijeschool! Het bestuur van het Kairos College in oprichting is op zoek naar een schoolleider en een klassenleraar voor klas 7.

 • Schoolleider Kairos College in oprichting (0,2-0,4 fte)
 • Klassenleraar Kairos College in oprichting (0,6-1,0 fte)

De School
Het Kairos College is een nieuwe middelbare school voor toekomstgericht Waldorf (vrijeschool)onderwijs in Amsterdam-Noord. Wij kiezen voor de internationale benaming: Waldorfonderwijs, en sluiten hiermee aan bij de wereldwijde onderwijsstroming die dit jaar honderd jaar bestaat. De school zal starten in september 2019 met één klas, om in een periode van 6 jaar door te groeien tot een volwaardige, kleinschalige middelbare school vmbo, havo en vwo. De school zal de eerste jaren worden gefinancierd uit private middelen.

Speerpunten van het Kairos College zijn:

 • Leren met hart, hoofd en handen
 • Heterogene klassen
 • Samen leren én zelf ontwikkelen
 • Natuur en duurzaamheid
 • Doorlopende leerlijn 4-18 jaar (aanknopend bij pedagogisch-didactische leerlijn Vrijeschool Kairos)
 • Kleinschalig, maximaal 450 leerlingen
 • Gepersonaliseerd leren in hogere klassen

We werken:

 • aan een veerkrachtige organisatie, een ‘organisme’, dat mee kan bewegen in tijden van krimp en tijden van groei
 • met betrokken ouders, die hun kennis, kunde en expertise inzetten voor school en leerlingen
 • vanuit een perspectief van Wereldburgerschap: ieder mens en elke cultuur is gelijkwaardig, we zijn samen verantwoordelijk voor elkaar en voor de aarde

Kwaliteiten van de schoolleider Kairos College

 • Bevlogen, gedreven en verbindend
 • Aantoonbaar onderwijskundig leiderschap
 • Achtergrond of aantoonbare interesse in de menskunde volgens Rudolf Steiner
 • Lesbevoegdheid in PO of VO
 • Sociaal vaardig
 • Is in staat een team aan te sturen en gezamenlijk visie te formuleren en ernaar te handelen

Kwaliteiten van de Kairos College klassenleerkracht klas 7

 • Ervaren vrijeschoolleerkracht PO of VO
 • Is in staat om sterk te differentiëren
 • Is in staat om een veilige pedagogische omgeving te scheppen
 • Is in voor een avontuur, het vormgeven van een nieuwe school
 • Is teamgericht en energiek
 • Heeft de vaardigheden om een klas sterk aan te sturen en te inspireren alsmede vermogens om kinderen op een begeleidende manier uit te dagen

Wat bieden we jou?

 • Een dynamische baan
 • Scheppingsmogelijkheden: je bouwt mee aan een nieuwe school
 • Hechte samenwerking met bevlogen bestuur, vakleerkrachten en Raad van Advies
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ruimte voor initiatief en groei in een levendige organisatie
 • Salaris in overleg

Bekijk ook de site www.kairoscollege.nl

Procedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van ingezonden brief en curriculum vitae. Daarna volgen twee gespreksrondes met bestuursleden en nauw betrokkenen bij Stichting Kairos College. Een combinatie van beide functies is mogelijk. Het bestuur wenst nadrukkelijk een cultureel diverse organisatie te worden en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen uit om te solliciteren. Eerste ronde sollicitatiegesprekken 1 maart 2019. Tweede ronde sollicitatiegesprekken 4 of 6 maart 2019.

Contactinformatie

Reacties graag per mail naar: info@kairoscollege.nl o.v.v. ‘sollicitatie’. Reageren kan tot uiterlijk 14 februari 2019.

Aanvullende informatie