Vacature

Toezichthoudend bestuurder | Almere

Leidinggevende
FunctieToezichthoudend bestuurder
LocatieALMERE
Sluitingsdatum01 maart

De Vrije School Almere is een éénpitter basisschool met 440 leerlingen. Wij verzorgen vrijeschoolonderwijs voor kinderen binnen Almere en omgeving. Het vrijeschool onderwijs staat sterk in de belangstelling en het aantal leerlingen op onze school groeit snel.

Het bestuur van onze school is ingericht volgens een one-tier model, waarbij de toezichthouders deel uit maken van het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Bestuurlijk bevinden we ons in een transitiefase. Gezien de aanhoudende groei en verdere professionalisering, zijn het mandaat, waarbij de dagelijkse leiding van de school is belegd bij de directeur, en de invulling van het bestuur, toe aan een volgende stap. Dientengevolge is er uitbreiding van het bestuur gewenst en is er een vacature voor een toezichthoudend bestuurder ontstaan. Gezien de achtergrond en ervaring van de huidige bestuurders en onze wens dat we voor het interne toezicht graag willen aansluiten bij de domeinen van het Onderzoekskader van de Inspectie, zoeken we een toezichthouder met specifieke expertise over Onderwijskwaliteit. Het betreft een onbezoldigde functie.

Gezocht profiel

 • onderschrijft de antroposofische grondslag en het doel van de stichting waarin de school is ondergebracht;
 • onderschrijft de door de stichting gehanteerde Code Goed Bestuur;
 • heeft een academisch werk‐ en denkniveau;
 • heeft toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in onderwijsorganisaties;
 • heeft een onafhankelijke en onpartijdige opstelling en kan een kritische en constructieve dialoog met de uitvoerende bestuurder(s) voeren;
 • kan meedenken met het uitvoerende deel van het bestuur en dit van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuurder(s) te treden;
 • is in staat om de werkgeversrol naar het uitvoerend deel van het bestuur te vervullen;
 • heeft kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en heeft zelf relevante maatschappelijke netwerken;
 • volgt de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en weet wat er in de organisatie gaande is;
 • is een teamspeler en kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • is in staat om de eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

Procedure

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 maart 2019, uw schriftelijke sollicitatie met CV. Deze kunt u sturen naar secretaris@vrijeschool-almere.nl. Na ontvangst zult u per mail uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek met 1 of meer bestuursleden op school. Wij zijn gevestigd aan de Lierstraat 7 in Almere (Muziekwijk).

Contactinformatie

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Vrijeschool Almere en de functie kunt u contact opnemen met Jeroen Botter, secretaris van het bestuur, via email secretaris@vrijeschool-almere.nl of 06-46043900.