Vacature

Toezichthoudend bestuurder | Almere

Toezichthouder
FunctieToezichthoudend bestuurder
LocatieALMERE
Sluitingsdatum01 september 2019

De Vrije School Almere is een éénpitter basisschool met 440 leerlingen. Wij verzorgen vrijeschoolonderwijs voor kinderen binnen Almere en omgeving. Het vrijeschool onderwijs staat sterk in de belangstelling en het aantal leerlingen op onze school groeit snel. In Nederland volgen circa 20.000 leerlingen onderwijs op bijna 100 vrijescholen, gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed van Rudolf Steiner. De vrijeschoolpedagogie heeft een duidelijke visie, gericht op de ontwikkeling van kinderen naar evenwichtige volwassenen. Een kind verdient uitdagingen voor het verstand, het gevoel, en de wil. Daarom bieden wij een breed onderwijspakket aan. Naast leerstof is er veel ruimte voor creativiteit, beweging en spel. Als school willen wij de kinderen een diverse bagage mee geven, zodat zij later van alle markten thuis zijn.

De school heeft een vacature voor toezichthoudend bestuurder -met expertise over onderwijskwaliteit-

Algemeen
De leden van het toezichthoudende deel van het bestuur bewaken de identiteit van de school: ‘werken aan voortdurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de organisatie, handelend vanuit de vrijeschoolpedagogie en de antroposofische menskunde’.

De leden van het toezichthoudende deel van het bestuur verrichten hun taak vanuit kennis en ervaring met professionele organisaties. Hun competenties liggen vooral op strategisch en beleidsmatig niveau. Zij zijn gericht op collegiale samenwerking, maken gebruik van elkaars kwaliteiten en weten wat effectief en efficiënt toezicht inhoudt. De leden van het toezichthoudende deel van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de school. Zij functioneren zonder last of ruggenspraak. Zij vertegenwoordigen geen specifieke (deel)belangen en spreken met één stem.

Samenstelling
De leden van het toezichthoudend deel van het bestuur verschillen bij voorkeur qua achtergrond en ervaring. Wenselijk zijn ervaring in het bedrijfsleven, openbaar bestuur en/of het onderwijs. Daarnaast dient er een goede verdeling te zijn van specifieke deskundigheden zoals HR, vastgoed, financiën en juridische zaken alsmede vrijeschoolpedagogie en/of antroposofische menskunde.

Gezocht profiel

 • onderschrijft de antroposofische grondslag en het doel van de stichting waarin de school is ondergebracht;
 • onderschrijft de door de stichting gehanteerde Code Goed Bestuur;
 • heeft een academisch werk‐ en denkniveau;
 • heeft toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in onderwijsorganisaties;
 • heeft een onafhankelijke en onpartijdige opstelling en kan een kritische en constructieve dialoog met de uitvoerende bestuurder(s) voeren;
 • kan meedenken met het uitvoerende deel van het bestuur en dit van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuurder(s) te treden;
 • is in staat om de werkgeversrol naar het uitvoerend deel van het bestuur te vervullen;
 • heeft kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en heeft zelf relevante maatschappelijke netwerken;
 • volgt de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en weet wat er in de organisatie gaande is;
 • is een teamspeler en kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • is in staat om de eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

Het toekomstige lid is bereid zich voor minimaal vier jaar te verbinden als toezichthouder. Het bestuur vergadert tien tot twaalf maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden. Daarnaast is aanwezigheid op bijzondere bijeenkomsten gewenst.

Procedure
Na ontvangst van uw sollicitatie zult u per mail uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek met 1 of meer bestuursleden op school. Wij zijn gevestigd aan de Lierstraat 7 in Almere (Muziekwijk).

Bezoek ook de site van de school.

Contactinformatie

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 september 2019, uw schriftelijke sollicitatie met cv. Deze kunt u sturen naar secretaris@vrijeschool-almere.nl.
Meer informatie? Voor meer informatie over de Vrijeschool Almere en de functie kunt u contact opnemen met Jeroen Botter, secretaris van het bestuur, via email secretaris@vrijeschool-almere.nl of 06-46043900.