Vacature

Toezichthoudend bestuurder | Almere

Toezichthouder
FunctieToezichthoudend bestuurder
LocatieALMERE
Sluitingsdatum01 juni 2024

De Vrijeschool Almere is een éénpitter basisschool met ca. 500 leerlingen, verdeeld over 2 scholen, 3 schoolgebouwen. Wij verzorgen vrijeschoolonderwijs voor kinderen binnen Almere en omgeving. Het vrijeschoolonderwijs staat sterk in de belangstelling en het aantal leerlingen op onze school groeit snel.

Wij bieden onderwijs dat samen met de ouders, kinderen helpt zelf betekenis en richting te geven aan hun eigen leven, en hen ondersteunt bij de ontwikkeling tot wereldburger. Opvoeden en onderwijs liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Wij richten ons onderwijs zo in dat een kind zichzelf kan zijn en worden. Hiervoor heeft het naast kennis ook een warm gevoelsleven en een sterk lichaam nodig. Hoofd, hart en handen zijn daarom even belangrijk. Het kind ontwikkelt deze vermogens, elk op zijn eigen manier, in zijn eigen ritme. Meer info op www.vrijeschool-almere.nl.

Vacature toezichthoudend bestuurder
Het bestuur van onze school is ingericht volgens een one-tier model, waarbij de toezichthouders deel uitmaken van het bestuur. De dagelijkse leiding van de school is belegd bij de uitvoerend bestuurder en directeur. Onlangs is er een vacature voor een toezichthoudend bestuurder ontstaan. Het betreft voorlopig nog een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Gezocht profiel

 • heeft bij voorkeur een juridische en/of financiële achtergrond.
 • onderschrijft de antroposofische grondslag en het doel van de stichting waarin de school is ondergebracht;
 • onderschrijft de door de stichting gehanteerde Code Goed Bestuur;
 • heeft een academisch werk‐ en denkniveau;
 • heeft bij voorkeur toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring (in onderwijsorganisaties);
 • heeft een onafhankelijke en onpartijdige opstelling en kan een kritische en constructieve dialoog met de uitvoerende bestuurder(s) voeren;
 • kan meedenken met het uitvoerende deel van het bestuur en dit van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuurder(s) te treden;
 • is in staat om de werkgeversrol naar het uitvoerend deel van het bestuur te vervullen;
 • heeft kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en heeft zelf relevante maatschappelijke netwerken;
 • volgt de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en weet wat er in de organisatie gaande is;
 • is een teamspeler en kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • is in staat om de eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

Het toekomstige lid is bereid zich voor minimaal vier jaar te verbinden als toezichthouder. Het bestuur vergadert tenminste 7 maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden. Daarnaast is aanwezigheid op bijzondere bijeenkomsten gewenst.

Bekijk hier de hele vacature.

Contactinformatie

Graag ontvangen wij uw sollicitatie met cv. Deze kunt u sturen naar bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl. Na ontvangst zult u per mail uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek met één of meer bestuursleden op school. Wij zijn gevestigd aan de Lierstraat 7 in Almere (Muziekwijk). Meer informatie? Voor meer informatie over de Vrijeschool Almere en de functie kunt u contact opnemen met Julian Nelissen, toezichthoudend bestuurder, via e-mail j.nelissen@vrijeschool-almere.nl of 06-10571361.