Vacature

Toezichthoudende bestuursleden | Rijnstreek

Toezichthouder
FunctieToezichthoudende bestuursleden
LocatieLeiden
Sluitingsdatum25 april

Door het aflopen van de maximale benoemingstermijn en om expertise in het toezicht te verbreden is het Algemeen Bestuur is de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek op zoek naar twee toezichthoudende bestuurdersleden.

Wij zoeken een vrouw of man met bestuurlijke ervaring, die zich laat inspireren door het gedachtengoed van Rudolf Steiner en met interesse in primair onderwijs. Wij laten ons graag door de nieuwkomers versterken met bedrijfseconomische dan wel juridische kennis. De gevraagde bestuurder(s) moeten onafhankelijk kunnen optreden en geen tegenstrijdige belangen hebben.

Organisatie
De Stichting heeft drie basisscholen (PO) op antroposofische grondslag onder haar hoede, in Alphen aan den Rijn, in Leiden en in Zoetermeer. De scholen hebben in totaal 560 leerlingen en ± 50 medewerkers. De scholen worden geleid door een directeur-bestuurder en twee locatie-directeuren.
Het Algemeen Bestuur is vormgegeven volgens het one-tier model en omvat drie tot vier onafhankelijke toezichthoudende bestuursleden en de directeur-bestuurder.

Functieomschrijving
De toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en zijn werkgever van de directeur-bestuurder.

Naast de controlerende taak adviseren de toezichthoudende bestuursleden gevraagd en ongevraagd den directeur-bestuurder en fungeren zij als klankbord. Dit vergt van de bestuursleden nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen en hierover van gedachten te wisselen met de directeur-bestuurder, waarbij zij de juiste balans vinden tussen betrokkenheid en distantie.

Het Algemeen Bestuur opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat moeten zijn een bijdrage te leveren.

De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Contactinformatie

Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur de heer Frans Ebskamp 06-26168556 of via bestuur@vsrijnstreek.nl.
Uw belangstelling voor de functie kunt u eveneens kenbaar maken via bovengenoemd mailadres.