Vacature

Uitvoerend bestuurder | Almere

Bestuurder
FunctieUitvoerend bestuurder
LocatieALMERE
Sluitingsdatum24 maart

Stichting Vrijeschool Almere verzorgt onderwijs aan 540 leerlingen onderwijs op twee scholen (3 locaties). Zij verzorgt dit onderwijs aan leerlingen binnen Almere en omgeving gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed van Rudolf Steiner.

De school zoekt zo spoedig mogelijk een uitvoerend bestuurder voor 0,6 fte.

De stichting wordt bestuurd volgens het one-tier model, waaronder een toezichthoudend deel (5 toezichthouders) en een uitvoerend deel (de uitvoerend bestuurder, bezoldigd). De volledige uitvoerende bestuurlijke taak ligt bij de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudende deel van het bestuur. Het toezichthoudend bestuur vervult tevens de rol van werkgever voor de Uitvoerend Bestuurder. De uitvoerend bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de twee scholen en een stafkantoor. fDe directeuren geven samen met een team coördinatoren dagelijks vorm aan de visie, missie en
kwaliteitszorg van de school.

Wat vragen wij van onze uitvoerend bestuurder?
De uitvoerend bestuurder heeft affiniteit met vrijeschoolonderwijs of staat hiervoor open. Hij of zij verbindt vanuit onderwijspassie mensen en organisaties en geeft vorm aan het onderwijsbeleid in onze school. De complexiteit van het samenwerkingsverband met gemeente, andere schoolbesturen en stakeholders vraagt om een sensitieve bestuurder met bewezen managementkwaliteiten. Gezocht wordt naar iemand die makkelijk vanuit strategie kan participeren in deze overlegstructuren.

Van de uitvoerend bestuurder wordt een toegankelijke en betrokken bestuurs- en leiderschapsstijl verwacht, met aandacht voor kwaliteit en gevoel voor de organisatie. De uitvoerend bestuurder faciliteert goed onderwijs, moedigt eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan. Ruimte bieden en vertrouwen geven aan de directie maar ook durven te sturen waar nodig zijn kenmerken van de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder laat zich informeren en informeert naar wat speelt op de werkvloer en kan dit vertalen naar strategie en beleid.

Wij bieden jou:

  • Een secretaresse die het bestuursbureau ondersteunt en een stafbureaumedewerker Huisvesting &
    Facilitair;
  • Twee directeuren die leidinggeven aan kwalitatief goed onderwijs met passie voor het vrijeschoolonderwijs op meerdere locaties. Het zijn twee teams met professionals die graag eigen verantwoordelijkheid nemen, feedback vragen en altijd in ontwikkeling zijn;
  • Een aanstelling onder de bestuurders cao voor een jaar, met de intentie een duurzame verbinding
    aan te gaan;
  • Een begeleidingsprogramma om helemaal thuis te raken in de organisatie en lopende portefeuilles;
  • Een hechte en betrokken vrijeschoolgemeenschap.

Bekijk hier de hele vacaturetekst.

Procedure
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Benoeming vanaf juni 2023, eerder in overleg mogelijk.

Contactinformatie

Solliciteren kan uitsluitend via mail gericht aan: bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl. Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen neem dan contact op met Julian Nelissen, voorzitter bestuur, j.nelissen@vrijeschool-almere.nl, 06 10 57 13 61. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 24 maart 2023.