Vacature

Uitvoerend bestuurder | Amsterdam

Bestuurder
FunctieUitvoerend bestuurder
Sluitingsdatum09 april

De stichting Geert Groote Scholen bestaat uit 3 basisscholen en 3 dependances in Amsterdam en Amstelveen. Ruim 100 enthousiaste medewerkers verzorgen voor meer dan 1200 leerlingen veelzijdig onderwijs. We zitten in een groei naar het uitbouwen van de huidige scholen naar 1500 leerlingen en 7 volwaardige scholen. Ondanks het grote lerarentekort in Nederland zijn alle groepen bezet en met mensen die bewust kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Binnen onze scholen is sprake van een grote betrokkenheid, warmte en geborgenheid en de ouderbetrokkenheid is hoog.

De opgave
Je geeft richting aan de toekomst van de organisatie vanuit een gezamenlijke, inspirerende visie op leren en onderwijzen. Samen met alle betrokkenen geef je verdere invulling aan het strategisch beleidsplan 2020-2024 waarin aandacht is voor het verder versterken van een professionele cultuur en een heldere organisatiestructuur. Er is consensus over de richting binnen de school. Voor jou als bestuurder is de opdracht de koers vast te houden en te zorgen voor het implementeren en uiteindelijk borgen van de gekozen strategieën.

Wat breng je mee
Je bent een daadkrachtig bestuurder met het vermogen strategisch beleid te initiëren en te implementeren. Je hebt het vermogen vertrouwen te winnen en te behouden op basis van een heldere, directe en toegankelijke stijl van communiceren. Als leidinggevende ben je in staat zowel vasthoudend als ook ruimte gevend op te treden. Je beschikt over bedrijfseconomisch inzicht.

Je bent een bewezen bruggenbouwer en onderhandelaar met bevlogen stuurkracht, die de eigenheid van de scholen stimuleert en de synergie binnen de stichting bevordert. Je toont groot gevoel voor de relatie tussen de school en de omgeving, hebt een brede belangstelling voor vraagstukken op het vlak van onderwijs en jeugd. Je beschikt over aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit en bent vaardig in constructieve contacten te onderhouden met gemeenten, lokale bestuurders en met samenwerkingsverbanden. Je voelt je thuis in de antroposofie.

Bekijk voor de volledige vacaturetekst de "aanvullende informatie" rechtsboven.

Meer weten?
Voorafgaand aan de sluitingsdatum ben je van harte welkom voor een informele kennismaking. Neem hiervoor contact op met Sascha Holthaus, schoolleider Kairos: directie@vrijeschoolkairos.nl, of met Karen Vonder, stafmedewerker P&O: k.vonder@ggsroeske.nl. Meer informatie over stichting Geert Groote Scholen is te vinden op vrijescholenamsterdam.nl.
Voor alle informatie over onze arbeidsvoorwaarden verwijzen we je graag naar de CAO bestuurders.

Contactinformatie

Jouw brief en cv ontvangen we graag vóór 10 april 2020 op linda@pmdegooijer.nl. Na jouw eerste oriëntatie en sollicitatie ontvangen we je graag op 20 april 2020 voor een verdere kennismaking.