Initiatief vrijeschoolafdeling bij MollerJuvenaat

Initiatief nieuwe vrijeschool VO
, BERGEN OP ZOOM
Bij voldoende aanmeldingen start in augustus 2024 een vrijeschoolafdeling onder regulier bestuur bij MollerJuvenaat in Bergen op Zoom.