Leerpark Arnhem vrijeschool

Initiatief nieuwe vrijeschool VO
026 362 91 52
IJssellaan 89, 6826 DM ARNHEM
Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt op Leerpark Arnhem gestart met vrijeschoolonderwijs.