Michaël college

Voortgezet onderwijs
opgericht in 1984
076-5431888
Emerweg 31 , 4814 NA BREDA

Woensdag 13 november 2019 14.00 uur meeloopmiddag leerlingen klas 6/groep 8 en 20.00 uur informatieavond nieuwe ouder(s)/verzorger(s). Woensdag 4 december 2019 14.00 uur meeloopmiddag leerlingen klas 6/groep 8. Zondag 9 februari 2020 10.30 uur-14.30 uur OPEN DAG. Woensdag 19 februari 2020 14.00 uur meeloopmiddag leerlingen klas 6/groep 8. Aanmelden voor de meeloopmiddagen klas 6/groep 8 via info@michaelcollege.nl.