Vrijeschool Kairos

Primair onderwijs
opgericht in 2014
06-21339021
Wognumerplantsoen 2-4 , 1023 EP AMSTERDAM
Informatieochtenden op de donderdagen 16 maart en 25 mei 2023 van 9.00-10.30 uur