Vrijeschool Kairos

Primair onderwijs
opgericht in 2014
06-21339021
Wognumerplantsoen 2-4 , 1023 EP AMSTERDAM
Open dagen van 9:00-10:30 uur op 29 februari, 4 april en 16 mei 2024.