Werkdocument vrijeschoolonderwijs in Nederland

Over historie, grondslagen en pedagogische uitgangspunten

Er is geen blauwdruk voor vrijescholen. Vanuit de antroposofische impuls heeft het vrijschoolonderwijs zich ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Een nieuwe generatie mensen binnen een veranderende maatschappelijke omgeving zal het vrijeschoolonderwijs verder ontwikkelen. Lees het Werkdocument vrijeschoolonderwijs in Nederland voor meer informatie.