Zoeken
maak-kennis-met-de-vrijeschool

Leren met hoofd, hart en handen

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Netwerkbijeenkomst voor initiatieven nieuwe vrijescholen op zaterdag 1 oktober

vingerafdruk

Op zaterdag 1 oktober houdt de Vereniging van vrijescholen een netwerkbijeenkomst voor initiatieven van nieuwe vrijescholen tussen 12.30- 15.30 uur. Het doel van de bijeenkomst is uitwisseling van kennis en ervaringen. Naast initiatiefnemers zijn ook een aantal schoolleiders en bestuurders van vrijescholen uit het primair en voortgezet onderwijs aanwezig. Lees verder...

Meer...