Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

toolbox

Toolbox: groei, uitbreiding en nieuwe initiatieven

Het vrijeschoolonderwijs maakt de laatste jaren een flinke groei door. De Vereniging is daar blij mee. Tegelijk zorgt de toenemende populariteit voor de nodige uitdagingen. Daarom bundelt de Vereniging in deze Toolbox nieuws, praktijkvoorbeelden, informatie en instrumenten om nieuwe initiatieven en bestaande vrijescholen te ondersteunen bij de opstartfase of in het groeiproces van een school. Lees verder

kiezenvrijeschool

Uitkomsten landelijk onderzoek ‘Kiezen voor de vrijschool’

Steeds meer ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool. De afgelopen drie jaar groeide het aantal leerlingen met ruim 15%. Reden voor de Vereniging van vrijescholen om een landelijke onderzoek te laten uitvoeren naar de motieven om te kiezen voor de vrijeschool. Waarom staat de vrijeschool steeds meer in de belangstelling. Waar komen deze ouders en leerlingen vandaan en kiezen zij bewust voor de vrijeschool? Lees verder

  • Onderzoeksresultaten

    kiezen_vrijeschool

  • Vrijeschool om de hoek?

    kaartje_home02

Tweede Kamer beperkt rol Onderwijsinspectie

vingerafdruk

De Tweede Kamer heeft dinsdag 29 september ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘naar een doeltreffend onderwijstoezicht’. Het wetsvoorstel dat werd ingediend door oppositiepartijen CDA, D66 en SGP maakt een einde aan de overvloed van regels die de inspectie oplegt aan scholen en stelt een duidelijk onderscheid tussen de toezichtstaak en de ‘adviserende’ taak van de Inspectie. De Vereniging van vrijescholen vindt het belangrijk dat vrijescholen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderwijs. Het is dan ook goed om helder te hebben waar de Onderwijsinspectie wel en niet over gaat. Het wetsvoorstel voorziet daarin.

Meer...