Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

  • Vrijescholen in Nederland

    kaartje_home02

  • Jaarbericht 2013

  • Ervaringen oud-leerlingen

Vrijeschool Debat: ‘Groei en kwaliteit’

vingerafdruk

Op initiatief van de Vereniging van vrijescholen werd voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op woensdagmiddag 4 juni 2014 een levendig debat gevoerd met als thema: ‘groei versus kwaliteit’. Hoe gaan we om met de groei van vrijescholen, met de nieuwe initiatieven en hoe borgen we daarbij onze kwaliteit?

Meer...