Zoeken
kiezenvrijeschool

Uitkomsten landelijk onderzoek ‘Kiezen voor de vrijschool’

Steeds meer ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool. De afgelopen drie jaar groeide het aantal leerlingen met ruim 15%. Reden voor de Vereniging van vrijescholen om een landelijke onderzoek te laten uitvoeren naar de motieven om te kiezen voor de vrijeschool. Waarom staat de vrijeschool steeds meer in de belangstelling. Waar komen deze ouders en leerlingen vandaan en kiezen zij bewust voor de vrijeschool? Lees verder

laptop

Conferentie over vrijeschoolse mediapedagogiek

Op 25 september houdt de Vereniging van vrijescholen samen met BVS-Schooladvies en Hogeschool Leiden een conferentie over media(wijsheid) en digitale middelen op vrijescholen in het primair onderwijs. Een conferentie voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders van vrijescholen en studenten van de Vrijeschool Pabo. Over reflectie op media-gebruik, media-menselijkheid, leren programmeren, the Reverse Turing Test en nog veel meer... Meld je snel aan! Lees verder

toolbox

Toolbox: groei, uitbreiding en nieuwe initiatieven

Het vrijeschoolonderwijs maakt de laatste jaren een flinke groei door. De Vereniging is daar blij mee. Tegelijk zorgt de toenemende populariteit voor de nodige uitdagingen. Daarom bundelt de Vereniging in deze Toolbox nieuws, praktijkvoorbeelden, informatie en instrumenten om nieuwe initiatieven en bestaande vrijescholen te ondersteunen bij de opstartfase of in het groeiproces van een school. Lees verder

onderwijs2032

#vrijeschoolonderwijs2032

Vrijescholen doen mee aan de dialoog over #Onderwijs2032. Ouders, leerkrachten, schoolleiders, wetenschappers en bestuurders uit het vrijeschoolonderwijs voeren gesprekken en delen hun ideeën over het onderwijs op verschillende niveaus in de samenleving en de onderwijssector. De Vereniging van vrijescholen verzamelt de komende periode een aantal columns op deze website. Lees verder

FotoHLvoorkant

Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

Het gloednieuwe unieke lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden gaat de onderliggende waarden en opbrengsten van het Vrijeschoolonderwijs inzichtelijk maken. De Vrijeschool is gebaseerd op de inmiddels honderd jaar oude antroposofische visie van Rudolf Steiner. Steiner, oprichter van het Vrijeschoolonderwijs, gaat er vanuit dat onderwijzen ook opvoeden is. Lees verder

  • Vrijeschool om de hoek?

    kaartje_home02

  • Toolbox groei & uitbreiding

    toolbox_thumb

  • Jaarbericht Vereniging

Verslag Politieke Onderwijstafel 2032

onderwijs2032

‘Doorgeslagen prestatiecultuur’, ‘Het belang van kritische oordeelsvorming’ en ‘Onderwijs gedacht vanuit de leerling’. Een greep uit de statements die klonken in de presentaties en die, naar eigen zeggen, impact hadden op de aanwezige Tweede Kamerleden. Aan de Politieke Onderwijstafel op woensdag 1 juli 2015 in Studio Dudok, Den Haag, ging de Vereniging van Vrijescholen in gesprek met vertegenwoordigers uit de landelijke politiek, de PO-raad en Platform Onderwijs 2032.

Meer...