Zoeken

11 oktober 2018: Landelijke studiedag kleuterleerkrachten

De Vereniging van vrijescholen organiseert op 11 oktober 2018 in Nijmegen de jaarlijkse studiedag voor kleuterleerkrachten van vrijescholen. Het thema: 'Eigentijds vrijeschool kleuteronderwijs'. Op deze dag gaan we, vanuit een levendige houding, met een open, nieuwsgierige blik, denkend, voelend en willend op zoek naar de eigentijdsheid van ons kleuteronderwijs. Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Staat van het Vrijeschoolonderwijs

Begin juni publiceerde de Vereniging van vrijescholen voor de eerste keer de Staat van het Vrijeschoolonderwijs. In de eerste plaats als opmaat voor een dialoog over de opdracht van het onderwijs, daarnaast als reactie op de eenzijdige conclusie van de onderwijsinspectie over het vermeende ‘afglijden van het Nederlandse onderwijs’. De publicatie is bedoeld om visies en ervaringen te delen en om met elkaar, met ouders, het onderwijsveld, de politiek en de samenleving in gesprek te gaan.

Vrijeschool oprichten

Het vrijeschoolonderwijs staat flink in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. De Vereniging van vrijescholen juicht het onderzoeken van mogelijkheden om vrijeschoolonderwijs breder toegankelijk en aantrekkelijk te maken van harte toe. De praktijk van het stichten van nieuwe scholen en het openen van dependances is weerbarstig. Daarom is er nu een nieuwe handreiking met een stappenplan voor het oprichten van nieuwe vrijescholen.

  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

WOW-DAY 2018: vrijescholen helpen andere vrijescholen wereldwijd!

Ieder jaar doen vrijescholen uit de hele wereld mee aan de WOW-day (Waldorf One World), een internationale campagne waarbij leerlingen door middel van projecten geld inzamelen voor andere kinderen die het hard nodig hebben. Dit jaar vindt de campagne plaats van 29 september t/m 29 november 2018. Ook Nederlandse vrijescholen kunnen natuurlijk meedoen met een eigen project of activiteit. Lees verder...

Meer...