Zoeken

Maak kennis met de vrijeschool

De website ‘Kiezen voor de vrijeschool’ is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool. Veel ouders en leerlingen die een keuze gaan maken voor een school komen tijdens hun zoektocht terecht bij de vrijeschool en willen meer weten over de visie en de praktijk op school. De website is daarbij handig voor een eerste oriëntatie. Neem snel een kijkje!

Staat van het Vrijeschoolonderwijs

Begin juni publiceerde de Vereniging van vrijescholen voor de eerste keer de Staat van het Vrijeschoolonderwijs. In de eerste plaats als opmaat voor een dialoog over de opdracht van het onderwijs, daarnaast als reactie op de eenzijdige conclusie van de onderwijsinspectie over het vermeende ‘afglijden van het Nederlandse onderwijs’. De publicatie is bedoeld om visies en ervaringen te delen en om met elkaar, met ouders, het onderwijsveld, de politiek en de samenleving in gesprek te gaan.

Vrijeschool oprichten

Het vrijeschoolonderwijs staat flink in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. De Vereniging van vrijescholen juicht het onderzoeken van mogelijkheden om vrijeschoolonderwijs breder toegankelijk en aantrekkelijk te maken van harte toe. De praktijk van het stichten van nieuwe scholen en het openen van dependances is weerbarstig. Daarom is er nu een nieuwe handreiking met een stappenplan voor het oprichten van nieuwe vrijescholen.

  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool