Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

  • Vrijescholen in Nederland

    kaartje_home02

  • Jaarbericht 2013

  • Ervaringen oud-leerlingen

Keuze uit drie eindtoetsen in 2014-2015

minocw

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in de laatste klas van het primair onderwijs een eindtoets. Staatssecretaris Dekker (onderwijs) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat met ingang van het lopende schooljaar 2014-2015 het gebruik van drie eindtoetsen is toegestaan. De Vereniging van vrijescholen is tevreden met dit besluit en blijft zich inzetten om de keuzevrijheid voor scholen te bevorderen.

Meer...