Zoeken

Vrijeschool Meetup: de toekomst van de vrijeschoolleraar

De vrijeschool staat volop in de belangstelling. In vijf jaar tijd groeide het aantal leerlingen met ruim 25% en met enige regelmaat worden nieuwe vrijescholen en vrijeschool afdelingen opgericht. Deze groei maakt het investeren in de kwaliteit van leraren een belangrijk actueel thema. Kom naar de Vrijeschool Meetup op 24 mei in Amersfoort en deel uw visie op goed gekwalificeerde leraren en loopbaanontwikkeling in de vrijeschool.

  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Jaaroverzicht 2015

    tijdlijn_home2

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

In gesprek met de Inpectie van het Onderwijs over het vernieuwde toezicht

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen. Eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht. Op die manier blijft het toezicht aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs, stelt de Inspectie van het onderwijs.

Wat betekent dit vernieuwde toezicht in de praktijk en wat gaan vrijescholen en -besturen daarvan merken? Aanleiding voor een aantal vragen aan Hariët Pinkster, directeur Toezicht voortgezet onderwijs en Hanneke Marinus, Afdelingshoofd voortgezet onderwijs, beide werkzaam voor de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder...

Meer...