Zoeken
foto03_big

Politieke Onderwijstafel Studio Dudok

Op woensdag 1 juli aanstaande is Studio Dudok in Den Haag op initiatief van de Vereniging van vrijescholen het decor van een Politieke Onderwijstafel. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wordt een inhoudelijke bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers uit de politiek, de onderwijssector en het vrijeschoolonderwijs. Aan de onderwijstafel wordt het gesprek gevoerd over #onderwijs2032. Lees verder

cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

cover_opendagen2015

Kom naar de open dagen!

In het hele land organiseren vrijescholen open dagen en informatiebijeenkomsten voor ouders en aanstaande vrijeschoolleerlingen. Zoek op de scholenkaart naar vrijescholen om te ontdekken wanneer er een open dag is bij u in de buurt. Lees verder

toolbox

Toolbox: groei, uitbreiding en nieuwe initiatieven

Het vrijeschoolonderwijs maakt de laatste jaren een flinke groei door. De Vereniging is daar blij mee. Tegelijk zorgt de toenemende populariteit voor de nodige uitdagingen. Daarom bundelt de Vereniging in deze Toolbox nieuws, praktijkvoorbeelden, informatie en instrumenten om nieuwe initiatieven en bestaande vrijescholen te ondersteunen bij de opstartfase of in het groeiproces van een school. Lees verder

FotoHLvoorkant

Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

Het gloednieuwe unieke lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden gaat de onderliggende waarden en opbrengsten van het Vrijeschoolonderwijs inzichtelijk maken. De Vrijeschool is gebaseerd op de inmiddels honderd jaar oude antroposofische visie van Rudolf Steiner. Steiner, oprichter van het Vrijeschoolonderwijs, gaat er vanuit dat onderwijzen ook opvoeden is. Lees verder

  • Kom naar de open dagen!

    kaartje_home02

  • Toolbox groei & uitbreiding

    toolbox_thumb

  • Jaarbericht Vereniging

Zorg om breed gedifferentieerd toezicht

V_LOS_Beroepen_ISO_C

Vrijescholen maken zich zorgen over het bredere, gedifferentieerde toezicht van de Onderwijsinspectie. Dat stelt Artho Jansen, bestuurslid van de Vereniging van vrijescholen, in een interview op Didactief online. In het artikel wordt gepleit voor meer vrijheid van onderwijs.

Meer...