Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

  • Vrijescholen in Nederland

    kaartje_home02

  • Jaarbericht 2013

  • Ervaringen oud-leerlingen

Conferenties speciaal voor ‘kleine besturen’

‘Kleine besturen’ hebben te maken met andere vraagstukken dan ‘middelgrote en grote besturen’. De PO-Raad organiseert in januari drie regionale bijeenkomsten voor kleine besturen om hier aandacht aan te besteden. Voor vrijeschoolbestuurders is dit een interessante gelegenheid om met een aantal van die vraagstukken concreet aan de slag te gaan. 

Meer...