Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

cover_opendagen2015

Kom naar de open dagen!

In het hele land organiseren vrijescholen open dagen en informatiebijeenkomsten voor ouders en aanstaande vrijeschoolleerlingen. Zoek op de scholenkaart naar vrijescholen om te ontdekken wanneer er een open dag is bij u in de buurt. Lees verder

hands_cover

Landelijke bijeenkomst kleuterleid(st)ers in de vrijeschool

Dit jaar organiseert de Vereniging van vrijescholen voor de achtste keer de jaarlijkse studiedag voor kleuterleid(st)ers. De bijeenkomst wordt gehouden op 16 mei aanstaande in Cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Dit jaar is het thema: Stop, hou op! Grenzen beleven, aanvoelen en aangeven. Lees verder

toolbox

Toolbox: groei, uitbreiding en nieuwe initiatieven

Het vrijeschoolonderwijs maakt de laatste jaren een flinke groei door. De Vereniging is daar blij mee. Tegelijk zorgt de toenemende populariteit voor de nodige uitdagingen. Daarom bundelt de Vereniging in deze Toolbox nieuws, praktijkvoorbeelden, informatie en instrumenten om nieuwe initiatieven en bestaande vrijescholen te ondersteunen bij de opstartfase of in het groeiproces van een school. Lees verder

FotoHLvoorkant

Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

Het gloednieuwe unieke lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden gaat de onderliggende waarden en opbrengsten van het Vrijeschoolonderwijs inzichtelijk maken. De Vrijeschool is gebaseerd op de inmiddels honderd jaar oude antroposofische visie van Rudolf Steiner. Steiner, oprichter van het Vrijeschoolonderwijs, gaat er vanuit dat onderwijzen ook opvoeden is. Lees verder

  • Kom naar de open dagen!

    kaartje_home02

  • Toolbox groei & uitbreiding

    toolbox_thumb

  • Jaarbericht Vereniging

Vrijheid van onderwijs onder druk

vingerafdruk

De populariteit van het vrijeschoolonderwijs neemt sterk toe de laatste jaren. Bestaande vrijescholen groeien uit hun jasje en zoeken naar mogelijkheden om uit te breiden en op diverse plekken in het land slaan ouders de handen ineen om  initiatieven voor nieuwe vrijescholen op te starten. Tegelijkertijd hebben zij in de praktijk de grootste moeite om deze uitbreiding of oprichting van een vrijeschool te realiseren. Ouders worden hiermee beperkt in hun keuzevrijheid voor het onderwijs dat zij wensen voor hun kinderen. De Vereniging van vrijescholen ziet daarin een zorg omdat de vrijheid van onderwijs daarmee onder druk komt te staan.

Meer...