Zoeken
cover

Landelijke studiedag vrijeschool kleuterleid(st)ers

De Vereniging van vrijescholen organiseert de 9e editie van de jaarlijkse studiedag voor kleuterleid(st)ers van vrijescholen. De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 21 mei op de Vrije School in Utrecht. Dit jaar is het thema: Culturele diversiteit – zonder wij geen ik. Ontmoet je collega's en laat je inspireren door de lezing en de werkgroepen. Inschrijven kan uiterlijk t/m zondag 8 mei via het aanmeldformulier.

Building blocks

Internationale samenwerking

De werkgroep 'Internationale samenwerking' van de Vereniging zet zich samen met vrijescholen in voor een kwalitatief internationaal netwerk, waarin Nederland sterk vertegenwoordigd is. Daarbij wordt gestreefd naar een gezamenlijke internationale oriëntatie, waarin afstemming plaatsvindt op de ambities van scholen en waarin (bestaande) netwerken en activiteiten worden verbonden.

cover_opendagen2015

Kom naar de open dagen!

In het hele land organiseren vrijescholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met enige regelmaat open dagen en informatiebijeenkomsten voor ouders en aanstaande vrijeschoolleerlingen. Inmiddels zijn op de meeste scholen de open dagen van dit schooljaar geweest. Als u geïnteresseerd bent in een vrijeschool, kunt u contact met deze school opnemen voor een bezoek.

beeld_site_mediaconferentie

Vrijeschoolse mediapedagogiek

Dit najaar organiseerde de Vereniging van vrijescholen samen met BVS-Schooladvies en Hogeschool Leiden een conferentie over media(wijsheid) en digitale middelen op vrijescholen in het primair onderwijs. Een conferentie voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders van vrijescholen en studenten van de Vrijeschool Pabo.

Regiobijeenkomst Noord-oost: in gesprek met ouders en leerkrachten

kaartje1

Op 13 april 2016 bezocht het bestuur van de Vereniging van vrijescholen voor de derde keer een regio om in gesprek te gaan met ouders en leerkrachten. Deze keer werd een gesprek gevoerd in Zwolle met een afvaardiging van leerkrachten en ouders uit onder meer Almelo, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Groningen, Winterswijk, Zutphen, Zwolle. Tijdens de regiobijeenkomsten gaan deelnemers in gesprek met het bestuur van de Vereniging van vrijescholen over beleidsontwikkelingen in het onderwijs, lokaal en landelijk, over onderwijskwaliteit, de ruimte voor de vrijeschool en de uitdagingen in de praktijk. Lees verder...

Meer...