Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

  • Vrijescholen in Nederland

    kaartje_home02

  • Jaarbericht Vereniging

  • Ervaringen oud-leerlingen

Vereniging van vrijescholen wil brede onderwijsvisie richting 2032

vingerafdruk

‘Het is noodzakelijk dat de politiek een brede visie ontwikkelt op het onderwijs richting 2032. Het gaat daarbij niet uitsluitend om vakken als taal en rekenen, minstens zo belangrijk zijn persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en verbeeldingskracht’. Dat stelde Jeroen Gommers, bestuurslid van de Vereniging van vrijescholen, tijdens een debat op 13 november tussen het onderwijsveld en een vijftal Tweede Kamerleden.

Meer...