Zoeken
maak-kennis-met-de-vrijeschool

Leren met hoofd, hart en handen

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten.De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoeksresultaten

    kiezen_vrijeschool

Kleine vrijescholen houden bestaansrecht

vingerafdruk

Kleine vrijescholen houden hun bestaansrecht in de nieuwe wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Aanvankelijk leek de wet een einde te maken aan de uitzonderingsregels waarmee kleine bijzondere scholen worden beschermd. Daarmee bestond het risico dat kleine vrijescholen op termijn hun deuren zouden moeten sluiten. Door een aanpassing in het concept-wetsvoorstel blijft nu de bescherming van de scholen toch intact. Dat blijkt uit een advies van de Onderwijsraad aan het ministerie van OCW. Lees verder...

Meer...