Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Building blocks

Internationale samenwerking

De werkgroep 'Internationale samenwerking' van de Vereniging zet zich samen met vrijescholen in voor een kwalitatief internationaal netwerk, waarin Nederland sterk vertegenwoordigd is. Daarbij wordt gestreefd naar een gezamenlijke internationale oriëntatie, waarin afstemming plaatsvindt op de ambities van scholen en waarin (bestaande) netwerken en activiteiten worden verbonden.

cover_opendagen2015

Kom naar de open dagen!

In het hele land organiseren vrijescholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met enige regelmaat open dagen en informatiebijeenkomsten voor ouders en aanstaande vrijeschoolleerlingen. Inmiddels zijn op de meeste scholen de open dagen van dit schooljaar geweest. Als u geïnteresseerd bent in een vrijeschool, kunt u contact met deze school opnemen voor een bezoek.

beeld_site_mediaconferentie

Vrijeschoolse mediapedagogiek

Dit najaar organiseerde de Vereniging van vrijescholen samen met BVS-Schooladvies en Hogeschool Leiden een conferentie over media(wijsheid) en digitale middelen op vrijescholen in het primair onderwijs. Een conferentie voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders van vrijescholen en studenten van de Vrijeschool Pabo.

Vrijeschool de Lans: “Maak van thuiszitters geen thuisblijvers”

16b2ea32-9c4c-4da5-b4bd-d65774381f67

Vrijeschool De Lans in Brummen startte de afgelopen periode een actie: ‘Maak van thuiszitters geen thuisblijvers’. De vrijeschool voor speciaal onderwijs schrijft in een persbericht dat 8.000 kinderen nu niet naar school gaan en dat ze dit ontoelaatbaar vindt. ‘Deze kinderen behoren tot het groeiende leger van de thuiszitters. Velen van hen staan niet eens ingeschreven op een school. Het dreigen thuisblijvers te worden. Lees verder...

Meer...