Zoeken
cover1

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen. Lees verder

  • Vrijescholen in Nederland

    kaartje_home02

  • Jaarbericht Vereniging

  • Ervaringen oud-leerlingen

Vrijescholen groeien stevig door in 2014

vingerafdruk

In 2014 stegen de leerlingenaantallen op vrijescholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gemiddeld met 5,6%. Dat blijkt uit de jaarlijkse telgegevens van de Vereniging van vrijescholen. In het voortgezet vrijeschoolonderwijs gaat het voor het tweede jaar op rij om een forse groei van ruim 8%. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs groeide in 2014 met bijna 4%.

Meer...