Zoeken

Dinsdag 13 maart 2018 | Conferentie vrijescholen VO

Op dinsdag 13 maart 2018 vindt de negende editie plaats van de landelijke conferentie voor leerkrachten in het voortgezet vrijeschoolonderwijs. Dit jaar staat het programma in het teken van deel twee van het drieluik: Vrijeschoolonderwijs in 2019. 'Fantasie & creativiteit' is het thema waarmee verder wordt gebouwd op de opbrengsten van een jaar eerder. DE INSCHRIJVING IS INMIDDELS GESLOTEN!

Vrijeschool oprichten

Het vrijeschoolonderwijs staat flink in de belangstelling en er zijn steeds meer initiatiefgroepen die nieuwe vrijescholen willen oprichten. De Vereniging van vrijescholen juicht het onderzoeken van mogelijkheden om vrijeschoolonderwijs breder toegankelijk en aantrekkelijk te maken van harte toe. De praktijk van het stichten van nieuwe scholen en het openen van dependances is weerbarstig. Daarom is er nu een nieuwe handreiking met een stappenplan voor het oprichten van nieuwe vrijescholen.

  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Extra geld voor kleine vrijescholen

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob, maakt extra middelen vrij voor de ondersteuning van kleine scholen. Het kabinet geeft nu 120 miljoen euro uit aan zo’n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen en daar komt na dit jaar 20 miljoen euro bij. Dat is goed nieuws voor de kleinere vrijescholen die vaak meer dan grote scholen te maken hebben met financiële en personele uitdagingen.  Lees verder...

Meer...