Aandachtsgebied - Naamsbescherming

Een van de zeven aandachtsgebieden van de vereniging is Merkwaarde & naamsbescherming.

Merkwaarde & naamsbescherming

Er is bij het algemene publiek weinig kennis over vrijeschoolonderwijs. Bovendien wordt vrijeschoolonderwijs af en toe negatief belicht in de media. De Vereniging wil in de periode 2021-2026 een actieve rol spelen bij de positieve beeldvorming over vrijeschoolonderwijs, mede gebaseerd op de eigen pedagogische visie en inhoudelijke kennis en 100 jaar ervaring.

De Vereniging zet zich verder in voor naamsbescherming. Het ‘merk’ vrijeschool dreigt te verwateren door oneigenlijk gebruik door scholen die geen vrijeschool- onderwijs aanbieden. De termen vrijeschool en vrije school kunnen niet worden geregistreerd. Waldorf is een EU-handelsmerk waarvan de Bund der Freien Waldorfschulen de eigenaar is. Er zijn strenge richtlijnen voor het uitgeven van licenties rondom het naamgebruik buiten Duitsland. Zonder expliciete toestemming van de Bund mogen Nederlandse scholen zich geen Waldorfschool noemen.