Wat we doen

Wij vertegenwoordigen vrije basis-, middelbare en speciale scholen in Nederland. Zij noemen zich vrijescholen of Waldorfscholen. In de politiek maken wij ruimte voor ons onderwijs. Daarnaast helpen we onze (aspirant-)leden met het oplossen van praktische vragen en beleidskwesties. Wij vinden samenwerken belangrijk zodat we van en met elkaar blijven leren. Daarom organiseren we ook bijeenkomsten waar onze (aspirant-)leden nieuwe kennis, ideeën en inzichten opdoen.

Niet voor school, maar voor het leven leren wij.Non scola, sed vitae discimus - Seneca, Romeins filosoof

Vrijeschoolpedagogie als basis

Met passie, enthousiasme en een open instelling werken wij samen met onze (aspirant-)leden en initiatiefgroepen. Met de vrijeschoolpedagogie als gezamenlijke basis vertalen we de waarden van de vrijeschool naar de samenleving van vandaag en morgen.

Onze focus

Onderwijskwaliteit & -ontwikkeling

We moedigen onze (aspirant-)leden aan om voortdurend te streven naar verbetering van de onderwijskwaliteit en -vernieuwing. We delen inspiratie en ondersteunen bij dilemma's.

Diversiteit & toegankelijkheid

We stimuleren onze (aspirant-)leden om onderwijs te bieden waarin alle leerlingen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht hun achtergrond. Door verschillen kunnen mensen van elkaar leren en elkaar leren waarderen. Daarom volgen alle (aspirant-)leden de Diversiteitscode en is er een Europese verklaring.

Antroposofische identiteit

Vrijescholen hebben een eigen kijk op onderwijs, gebaseerd op de antroposofische menskunde van Rudolf Steiner. Hoewel elke vrijeschool uniek is, blijven we in gesprek met onze leden over de eenheid én verscheidenheid binnen de vrijeschoolbeweging.

Merkwaarde & naamsbescherming

We zetten ons in voor een positief beeld van vrijeschoolonderwijs. We geven heldere uitleg over onze pedagogische visie. En werken aan de naamsbescherming en beeldvorming van de termen 'vrijeschool' en 'Waldorf'.

Vrijeschoolonderwijs van 0 tot 18 jaar

Vrijeschoolonderwijs biedt een doorlopende ontwikkelingslijn van kleuterschool tot en met klas 12. Dit betekent dat wij werken aan een verlengde basisschooltijd, brede brugklas en tienercollege. En samenwerken met kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Toename vrijeschoolleraren

We ondersteunen onze (aspirant-)leden bij het vinden van nieuwe leraren, bijvoorbeeld met een vacaturebank en arbeidsmarktcampagnes. Ook delen we goede voorbeelden voor formatie-uitdagingen voor en met onze scholen.

Vrijheid van onderwijs

We hechten waarde aan de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. We staan achter ouders en verzorgers van kinderen die kiezen voor bijzonder onderwijs, waaronder onze vrijescholen.