Onze leden

De (aspirant-) leden van de Vereniging van vrijescholen zijn bestuurders van vrijescholen. Onder deze bestuurders vallen 130 vrijescholen met ongeveer 33.000 leerlingen.

Lidmaatschap
Twee keer per jaar komen onze (aspirant-) leden bij elkaar tijdens een algemene ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomsten nemen de leden besluiten over bijvoorbeeld de koers van het vrijeschoolonderwijs. Het lidmaatschap van de vereniging heeft meer voordelen:

 • hulp bij bestuurlijke en managementvraagstukken
 • borging van de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs en de pedagogie van het kind van 0 tot 18 jaar
 • deelname aan onze bijeenkomsten
 • ondersteuning door onze coördinator initiatieven & nieuwe scholen
 • opname in onze ledenlijst, op de website en op de internationaal erkende vrijescholenlijst 'Weltschulliste'
 • plaatsing van vacatures op onze website en in de nieuwsbrief
 • nieuwsberichten met relevante informatie voor vrijescholen
 • toegang tot het Vrijeschoolkompas, lesmaterialen en allerlei praktische en inhoudelijke documenten.

Sommige vrijescholen hebben dankzij het lidmaatschap van de vereniging een voorrangsregeling met een school in de buurt voor de plaatsing van leerlingen.

Wie kan (aspirant-)lid worden?

 • besturen van vrijescholen
 • besturen van niet-vrijescholen met een vrijeschoolstroom
 • rechtspersonen van ouders, leraren of andere betrokkenen die een vrijeschool of vrijeschoolstroom vertegenwoordigen en waarvan het bestuur geen lid wil worden.

Contact opnemen

Heb je vragen over of interesse in het lidmaatschap? Neem dan contact op met Maaike van Gelder via mail of bel naar 0343-536066.